top of page
Gradient%20Arrow_edited.png

All news

Kommuniké från Stämman

Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 21 maj 2019 fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Styrelseledamöterna...

bottom of page