top of page
Gradient%20Arrow_edited.png

All news

Hoodin AB byter huvudansvarig revisor

Vid årsstämman den 31 maj 2023 valdes Frejs Revisorer AB ("Frejs") till revisionsbolag för Hoodin AB (publ) ("Hoodin"). Frejs utsåg Johan...

bottom of page