Utbildning

Bevaka och hämta in digitalt innehåll om specifika ämnen för att hålla er uppdaterade samt för återanvända i er undervisning, vid seminarier, tentor och mycket mer. 

Att vara lärare i dagens samhälle är krävande på många sätt. Tiden räcker inte till helt enkelt. Något som många lärare uppger som mest eftersatt är möjligheten att hålla sig ajour inom sitt ämnesområde. Nya rön, nya sätt att lära ut, nyheter om hur man kan använda teorier i praktiska exempel m.m publiceras varje dag och att hålla koll skulle ta flera timmar per vecka. Men med Hoodins anpassade lösning inom utbildning så löser man alla dessa problem på ett tids och kostnadseffektivt sätt. 

  • Bevaka och hämta in digitalt innehåll om specifika ämnesområden, så som geografi, matematik, språk, pedagogik m.m.

  • Dela kunskap och resultat med kollegor för att effektivisera organisationens spenderade tid avseende research och bevakning

  • Använd hämtat digitalt innehåll i er undervisning

Hoodin och bevakning av digitalt innehåll används i två syften;

Med Super Feeder kan ni bevaka och hämta in material kring viktiga händelser inom skolväsendet som ni måste eller önskar att dela externt. Dela på sociala medier, webbplats och bloggar etc.

Omni Observer hjälper till att hålla er uppdaterade kring nya rön, retorik, ny litteratur och mycket mer. Allt för att göra undervisningstillfällen och den interna kommunikationen så bra och smidig som möjligt.

Super Feeder

Har ni ett behov av att effektivisera insamlandet av information kring specifika ämnen eller hålla er uppdaterade gällande nya inlärningsmetoder och retorik? Super Feeder hjälper er att förenkla den processen. Lägg bevakningar på de källor som är intressanta för ert undervisningsområde och använd det inhämtade materialet till föreläsningar, seminarier, tentor med mera. Med Super Feeder får ni de senaste uppdateringarna inom ert område och slipper lägga stora mängder tid på att hitta rätt information bland alla undervisningskällor.

Bevaka branschspecifika källor för att återanvända som kurslitteratur 

Bevaka innehåll från forum och sociala medier

Publicera innehåll på egna digitala medier, såsom intranät, sociala medier, bloggar, webbplatser m.m

Använd innehåll till interna och externa nyhetsbrev.

Bevaka innehåll från hundratals ämnes-specifika källor. Några exempel är;

Lektionsbanken.se

So och IKT-kanalen

Mattecentrum

History Education Research Journal

EdTech Magazine - Focus on higher education

Sociala Medier (hämta in bilder och videos fr Instagram, videos fr Youtube, artiklar från Facebook och tweets m.m)

Nyhetsmedier (bevaka de medier ni brukar förekomma)

Och många fler.

 

Skulle ni sakna någon källa ni vill bevaka så kan man oftast lägga till den via Hoodin. 

Goda nyheter!
Vi har partners som kommer att förse dig med sin expertis.
 
Med sin kunskap om din bransch tillsammans med våra produkter leder de dig till de bästa resultaten baserat på dina behov.

Bli samarbetspartner till Hoodin

Är ni ett företag som är verksamma inom strategisk eller operativ rådgivning, quality and compliance eller marknads & omvärldsbevakning? Då borde ni titta närmare på att bli partner med Hoodin.

 

Med Hoodin som en del av ert erbjudande kommer ni kunna effektivisera både ert egna och kunders arbete med att bevaka digitalt innehåll. Tag kontakt med oss idag, det finns leads som väntar på er.

 

Boka ett videomöte med en partner manager direkt!

Contact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Spontanansökan
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2021