Postmarket Surveillance 

Medtech

Gör er redo för
Post Market Surveillance

Från och med den 26:e maj 2020, träder MDR 2020 i kraft. Vilket innebär att de flesta europeiska Medtech-företagen (som distribuerar eller producerar Medtech-produkter inom EU)  måste uppdatera sin certifiering för att få sälja sina produkter inom EU. En väsentlig del inom MDR 2020 är Post Market Surveillance (PMS).
 

För att underlätta arbetet med att bevaka samt rapportera vad som nämns om de egna produkterna, konkurrenters produkter samt ändringar av standards kring verksamhetsområdet, är Omni Observer för Medtech anpassad för att företag enkelt ska kunna bevaka rätt källor dygnet runt samt med några knapptryck skapa en rapport. Enligt branschexperter bör alla företag inom Medtech säkerställa att processer och verktyg är fullt implementerade under 2019 för att hinna få sin nya certifiering i tid.

Lär dig mer om
Post Market Surveillance

Lär er mer om Post Market Surveillance och hur det kommer påverka er verksamhet genom att ta del av dokumentation från EU; 

Hur Hoodin Omni Observer möter kraven enligt Post Market Surveillance

Krav

Hoodin Omni Observer

Identifiera möjligheter att förbättra användbarheten, prestanda och säkerhet i erbjudandet / produkten

Skapa bevakningar som publicerar klinisk forskning och nyheter om konkurrerande produkter samt användarinnehåll från sociala medier för att ständigt förse 
organisationen med innehåll (artiklar och videor) om produktförbättringar. 

Marknadsövervakning av liknande produkter

Skapa bevakningar på databaser för både kliniska studier och patent för att få en överblick över förändringar och nyheter om andra relaterade produkter. Du kan också skapa bevakningar på konkurrenter för att hämta nyheter om deras produkter.

Upptäck och rapportera trender

Genom att bevaka nyhetskällor inom Medtech, bloggar och sociala medie-konton från forskare som fokuserar på produktens hjälpområde samt relevanta forskningsdatabaser får ni en trendbevakning dygnet runt.

Uppdatera sammanfattningen av säkerhet och klinisk prestanda

De pågående uppdateringarna av produktsäkerhet och klinisk prestation stöds delvis av täckning som skapats på kliniska studiedatabaser och en screening för att hämta säkerhetsavvikelse rapporterad på sociala medier. I kombination med interna produkttester och utvärdering blir detta krav väl uppfylld.

Uppdatera den kliniska utvärderingen

Resultaten från externa källor (bevakningar på databaser för kliniska studier), i kombination med intern utvärdering, kommer att ge en solid grund för att uppdatera  klinisk utvärdering av produkter.

Identifiera behov avseende  åtgärder för förebyggande, korrigerande eller fältsäkerhet

Relevant innehåll för fältsäkerhet kan hämtas från bevakningar av sociala medier
(kund- och patientinlägg), diskussionsforum samt hetskanaler. 

Uppdatera riskbedömning, riskhantering, design och tillverkningsinformation, bruksanvisningar och märkning

Det sista kravet är huvudsakligen intern, där bedömningar av produktegenskaper görs. Omni Observer kan bidra med konkurrens- eller referensinformation. Att bevaka digitalt innehåll med Omni Observer är dock inte tillräckligt för att resultatet uppfyller detta krav. Interna manuella rutiner behövs istället för detta krav.

Bli partner till Hoodin

Är ditt företag verksamt inom strategisk eller operativ konsultation, eller marknads- och affärsinformation? Då bör du titta närmare på att bli partner med Hoodin.

 

Med Hoodin som en del av ditt erbjudande kommer du att kunna förbättra både dina egna och dina kunders insatser genom att övervaka digitalt innehåll på ett mer effektivt sätt. Kontakta oss idag, det finns kunder som väntar på dig.

 

Boka ett online-möte med en Partner manager direkt!