Hoodin news
Only avaliable in Swedish
Subscribe to our newsletter

November 27, 2019

Idag den 27 november 2019 inleds teckningsperioden för företrädesemission i Hoodin AB  (”Hoodin” eller ”Bolaget”) som löper fram till den 13 december 2019. Bolaget bjuder härmed in aktieägare och intressenter till investerarträffar på Mangolds kontor i Malmö samt på Ek...

November 27, 2019

Hoodin AB (”Hoodin) meddelar idag att man tecknat partneravtal med Regulatory Index (UK).  Regulatory Index verkar som en sammanlänkande aktör för professionella inom Pharma och Medtech. Genom sin tekniska plattform erbjuder Regulatory Index utbildningar, nyheter, jobb...

November 22, 2019

Hoodin AB  (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har upprättat ett investeringsmemorandum avseende förestående nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, vilken offentliggjordes den 15 november 2019 (”Företrädesemissionen”). Den som på avstä...

November 15, 2019

Hoodin AB (publ) (”Hoodin” eller ”Bolaget”) har idag den 15 november 2019, med stöd av styrelsens bemyndigande från årsstämman den 21 maj 2019, beslutat om en delvis säkerställd företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av units bestående av aktier och teckningsoptio...

November 13, 2019

Hoodin AB (”Hoodin) meddelar idag att man tillsammans med den Qmed Consulting tar ett uppdrag i samarbete med Amerikanska organisationen RAPS (Regulatory Affairs Professionals Society). Under januari och februari månad 2020 kommer ett större program mot den Nordamerika...

November 6, 2019

Hoodin AB (”Hoodin) meddelar idag att partneravtal ingåtts med AppSales AB (”Appsales”) avseende försäljning av licenser samt integration av Hoodin som tjänst i Appsales leveranser av appar och andra digitala medier. Appsales erbjuder tjänster avseende utveckling och d...

November 6, 2019

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Tillsättningen av valberedningen har skett genom at...

November 6, 2019

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för tredje kvartalet för 2019 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Delårsrapport Q2, april – juni 2019...

September 16, 2019

Hoodin AB meddelar idag att man under vecka 38 lanserar ett program för leverans av stora volymer rörande Omni Observer for Medtech till cirka 1500 kunder tillsammans med danska partnern Qmed Consulting. 

”Detta program är ett stort genombrott för Hoodin och en fantasti...

September 5, 2019

Hoodin AB meddelar idag att man inom kort lanserar en ny lösning riktad till branschen healthcare. Under våren 2019 har Hoodin dels tagit fram version 4.0 av plattformen, samt koncept och genomfört förstudier avseende marknaden healthcare. Dels har resultaten visat på...

Please reload

Already a partner? Visit the partner portal!

logo_gradient_2019_sfw.gif
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Artiklar
Skapa/redigera event
Skapa/redigera event
Skapa/redigera event
För investerare
Aktieinformation
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Hoodin
Pressreleaser & nyheter
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon