Hoodin news
Only avaliable in Swedish
Subscribe to our newsletter

November 6, 2019

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden ingå i valberedningen.

Tillsättningen av valberedningen har skett genom at...

November 6, 2019

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för tredje kvartalet för 2019 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Delårsrapport Q2, april – juni 2019...

August 21, 2019

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för andra kvartalet för 2019 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Delårsrapport Q2, april – juni 2019...

June 21, 2019

Vid årsstämma i Hoodin AB (publ) den 21 maj 2019 fastställdes resultat- och balansräkningen för räkenskapsåret 2018.

Styrelseledamöterna samt VD beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade om disposition av bolagets resultat i...

May 15, 2019

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för första kvartalet för 2019 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/rapporter

Delårsrapport Q1, januari – mars 2019

Första kvartalet 2...

April 17, 2019

Hoodin AB har publicerat årsredovisningen för 2018 på bolagets hemsida. Årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/rapporter 

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelsen för H...

March 11, 2019

Styrelsen för Hoodin AB meddelar att datum för årsstämman ändras till den 21:a maj. Tidigare annonserat datum för stämman var den 16:e maj. På grund av att bolagets VD deltar på den internationella mässan för Medtech mellan den 14-16:e maj så väljer styrelsen att flytt...

February 6, 2019

Fjärde kvartalet 2018-10-01 – 2018-12-31

 • Nettoomsättning 320 (282) KSEK

 • Rörelseresultat - 1 154 (-401) KSEK

 • Resultat efter skatt -947 (-322) KSEK

 • Resultat per aktie -0,10 (-0,22) kr

 • Helåret 2018-01-01 – 2018-12-31

 • Nettoomsättning 1...

November 7, 2018

Delårsrapport Q3, juli – september 2018

Tredje kvartalet 2018-07-01 – 2018-09-30

 • Nettoomsättning 221 (253) KSEK

 • Rörelseresultat -1 219 (-258) KSEK

 • Resultat efter skatt -964 (210) KSEK

 • Resultat per aktie -0,13 (-0,12) kr

 Nio månader 2018-01...

Please reload

Already a partner? Visit the partner portal!

logo_gradient_2019_sfw.gif
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Artiklar
Skapa/redigera event
Skapa/redigera event
Skapa/redigera event
För investerare
Aktieinformation
Finansiell kalender
Bolagsstyrning
Hoodin
Pressreleaser & nyheter
 • Facebook
 • Gray Edin Ikon