Doctor Using Digital Tablet

Pharmacovigilance

Pharma

Testa gratis 

14 dagar

Pharmacovigilance

Läkemedelsövervakning , eller läkemedelssäkerhet, är en bred term som beskriver insamling, analys, övervakning och förebyggande av negativa effekter i läkemedel och behandlingsmetoder. Läkemedelsövervakningens roll är att utreda vilka biverkningar som passerar ett läkemedels effekt - det vill säga, analysera vilka biverkningar som är värda risken för patienter jämfört med hur effektiva de är vid behandling av en sjukdom.I en tid av ständiga förändringar med avancerad teknik, där synergier skapas mellan läkemedel, vetenskap och teknologi ökar även allmänhetens medvetenhet om säkerhetsfrågor relaterade till medicinska produkter. Detta har lett till en ökad betydelse av läkemedelsövervakning.

Hoodin möjliggör en smidig och tidseffektiv övervakning för läkemedelsbevakning när det kommer till automatiserade litteratur-sökningar, produktövervakning och biverkningar rapporterade av patienter och kunder i eftermarknaden. 

Hoodin automatiserar hela processen i er omvärldsbevakning och gör den mer relevant än något annat liknande verktyg . Bevakningarna som sätts upp kan liknas vid en radar som hämtar in innehåll utifrån ett fördefinierat syfte och era unika bevakningar.

Att förstå marknaden och dess förändrade förutsättningar med hjälp av automatisering är nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, utveckling av nya produkter, samt verksamhetsmodeller till nyuppkomna förutsättningar.

Med Hoodin kan ni dela innehåll med kollegor, skapa rapporter så att rätt information hamnar i ledningsarbetet, hos forskning- och utveckling, i säljorganisationen eller hos produktutvecklingsteamet. 

Bli partner till Hoodin

Är ditt företag verksamt inom strategisk eller operativ konsultation, eller marknads- och affärsinformation? Då bör du titta närmare på att bli partner med Hoodin.

 

Med Hoodin som en del av ditt erbjudande kommer du att kunna förbättra både dina egna och dina kunders insatser genom att övervaka digitalt innehåll på ett mer effektivt sätt. Kontakta oss idag, det finns kunder som väntar på dig.

 

Boka ett online-möte med en Partner manager direkt!