X-Ray Results

Regulatory & Innovations Insights

Pharma

Testa gratis 

14 dagar

Regulatory & Innovations Insights

Läkemedelsindustrin ser en snabb utveckling när det gäller teknik och innovationer. Dessa förändringar tillskrivs ökad patientmedvetenhet, ökade läkemedelskostnader, en mer konkurrenskraftig industri i allmänhet och ständiga förändringar i regler och förordningar. Med Hoodin stänger du kunskapsgapet mellan omvärlden och den information som finns att tillgå internt i er organisation.
 Plattformen kan användas för prediktiv modellering när det gäller konkurrenter, teknologinnovationer och kommande förändringar i regelverk men även för att effektivisera reaktiva processer på nya insikter. Med automatiserad innehållsbevakning är ni redo för utmaningar som kommer med nya regulativ, konkurrerande produkter, patent, förväntningar från kunder och marknaden och vetenskapliga nyheter. Detta underlättar för ledningsgruppen att ta faktabaserade beslut på information i realtid.

Hoodin automatiserar hela processen i er omvärldsbevakning och gör den mer relevant än något annat liknande verktyg . Bevakningarna som sätts upp kan liknas vid en radar som hämtar in innehåll utifrån ett fördefinierat syfte och era unika bevakningar.

Att förstå marknaden och dess förändrade förutsättningar med hjälp av automatisering är nödvändigt för att kunna anpassa strategi, kommunikation, utveckling av nya produkter, samt verksamhetsmodeller till nyuppkomna förutsättningar.

Med Hoodin kan ni dela innehåll med kollegor, skapa rapporter så att rätt information hamnar i ledningsarbetet, hos forskning- och utveckling, i säljorganisationen eller hos produktutvecklingsteamet. 

Nyfiken på hur Hoodin kan hjälpa ert företag med automatiserad innehållsbevakning?

Vi hjälper dig med en lösning som passar er.

Bli partner till Hoodin

Är ditt företag verksamt inom strategisk eller operativ konsultation, eller marknads- och affärsinformation? Då bör du titta närmare på att bli partner med Hoodin.

 

Med Hoodin som en del av ditt erbjudande kommer du att kunna förbättra både dina egna och dina kunders insatser genom att övervaka digitalt innehåll på ett mer effektivt sätt. Kontakta oss idag, det finns kunder som väntar på dig.

 

Boka ett online-möte med en Partner manager direkt!