top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Årsstämma

Aktieägarna i Hoodin AB (publ), org. nr 556911-9778, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 maj 2019 kl 15.00 hos Hoodin AB på Humlegatan 4A, Malmö


Information avseende kallelse, inbjudan och fullmakt finner att läsa här https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv
Comments


bottom of page