top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB godkänns för notering på Spotlight Stock Market och offentliggör memorandum

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin”) meddelar idag, den 11 september 2018, att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”) förutsatt att lägsta gränsen i bolagets kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Bolaget meddelar även att teckningstiden för nyemissionen om högst 12,5 MSEK inleds den 13 september 2018 och pågår till och med den 2 oktober 2018. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av emissionsvolymen. Memorandum finns nu tillgängligt på bolagets, Sedermera Fondkommissions och Spotlights respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Om Hoodin och bolagets nyemission

Hoodin är ett Software-as-a-Service (SaaS)-bolag som har utvecklat en innovativ internetbaserad mjukvara, med syfte att låta företag och organisationer bevaka, hantera och skapa engagemang kring digitalt innehåll. Hoodin är unikt, dels eftersom kunder kan skapa bevakningar och hämta in alla sorters innehåll, dels eftersom att Hoodin erbjuder industrianpassade lösningar av sina produkter. Den stora fördelen med systemet är att det väsentligt minskar kundernas arbetstid och kostnad för hantering av digitalt innehåll samt ger kunderna möjlighet att bevaka och hantera innehåll som är relevant för just dem.

Sedan lansering av Hoodins mjukvara har bolaget bland annat fått Malmö Stad, Riksbyggen, Solna Stad, Bonnier Growth Media och Events 365 (Köpenhamn) som kunder. För att finansiera en expansion av bolaget, med framtagande av produkter för nya branscher och större internationell täckning, genomför Hoodin nu en nyemission om cirka 12,5 MSEK inför planerad notering på Spotlight.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Jag ser flera goda skäl till varför Hoodin är en bra investering. För det första förstår vi våra kunders problem med digitalt innehåll och kan erbjuda dem en unik lösning för att på ett mycket enklare sätt bevaka, hantera och skapa engagemang kring innehåll i sina digitala kanaler eller för analys. Vår lösning gör detta till stora delar automatiskt vilket minskar kundens arbetstid och kostnad – något vi tillsammans med våra befintliga kunder har bevisat. Jag ser mycket goda möjligheter för Hoodin att uppnå god och snabb tillväxt för att bli ett lönsamt och fortsatt innovativt bolag.”

Godkänt för notering

Hoodin har godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att den kommande nyemissionen uppnår fastställd lägsta gräns om cirka 8,5 MSEK samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Första handelsdag på Spotlight är planerad den 22 oktober 2018. Memorandum finns nu tillgängligt på bolagets (www.hoodin.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 13 september – 2 oktober 2018.

Teckningskurs: 4,10 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 220 aktier, motsvarande 5 002 SEK.

Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande:​Erbjudandet omfattar högst 3 050 000 aktier, motsvarande cirka 12,5 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 2 075 000 aktier, motsvarande cirka 8,5 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 7 279 792 stycken.

Värdering (pre-money): Cirka 29,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Hoodin är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 22 oktober 2018 med kortnamnet HOODIN.

Aktiens ISIN-kod:​ SE0011415249.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från Hoodin att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

13 september 2018Kl. 17:00-21:00 Aktiekvällen i Norrköping Louis De Geer Konsert & Kongress, Dalsgatan 16, Norrköping

Anmälan sker via Aktiespararna Norrköpings hemsida

14 september 2018Kl. 11:30-13.00 Investerarträff i Stockholm Scandic Klara,Slöjdgatan 7, Stockholm

Anmälan sker via www.sedermera.se

17 september 2018Kl. 11:30-13.00 Investerarträff i Göteborg Elite Park Avenue Hotell Kungsportsavenyen 36, Göteborg

Anmälan sker via www.sedermera.se

24 september 2018Kl. 10:30-13.00 Investerarträff i Malmö Börshuset Skeppsbron 2, Malmö

Anmälan sker via www.sedermera.se

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight.

För mer information om förestående nyemission och planerad notering, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Hoodin AB är ett Software-as-a-Service (SaaS)-bolag som har utvecklat en innovativ internetbaserad mjukvara, med syfte att låta företag och organisationer bevaka, hantera och skapa engagemang kring digitalt innehåll. Hoodin är unikt, dels eftersom kunder kan skapa bevakningar och hämta in alla sorters innehåll, dels eftersom att Hoodin erbjuder industrianpassade lösningar av sina produkter. Den stora fördelen med systemet är att det väsentligt minskar kundernas arbetstid och kostnad för hantering av digitalt innehåll samt ger kunderna möjlighet att bevaka och hantera innehåll som är relevant för just dem.


bottom of page