top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Idag inleds teckningstiden i Hoodin AB:s nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Marke

Updated: Jan 16, 2020


Idag, den 13 september 2018, inleds teckningstiden i Hoodin AB (”Hoodin”) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Spotlight”). Teckningstiden löper till och med den 2 oktober 2018. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget cirka 12,5 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand via teckningsförbindelser skriftligen avtalat om 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av emissionsvolymen. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets, Sedermera Fondkommissions och Spotlights respektive hemsidor.

Hoodin – plattformen för smartare bevakning av digital information

Varje dag skapas enorma mängder information på internet – till exempel nyheter, videor, evenemang och innehåll på sociala medier. Mycket av denna information är både relevant och nödvändig för företag och andra aktörer att samla in, paketera och därefter distribuera till sina intressenter för exempelvis marknadsföring och omvärldsbevakning. Problemet idag är att allt detta görs manuellt, vilket är mycket tids- och kostnadskrävande, samtidigt som det i stort sett är omöjligt att finna all relevant information.

Hoodin AB har utvecklat en unik tjänst som kan utföra hantering av digital information på internet helt automatiskt. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från ett stort antal olika källor. Därefter omarbetas och paketeras innehållet efter kundens specifika önskemål innan Hoodins tjänst slutligen även publicerar och distribuerar innehållet. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som finns tillgänglig om dem på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Malmö Stad och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.

För att finansiera en expansion av bolaget, med framtagande av produkter för nya branscher och större internationell täckning, genomför Hoodin nu en nyemission om cirka 12,5 MSEK inför planerad notering på Spotlight.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Jag ser flera goda skäl till varför Hoodin är en bra investering. För det första förstår vi våra kunders problem med digitalt innehåll och kan erbjuda dem en unik lösning för att på ett mycket enklare sätt bevaka, hantera och skapa engagemang kring innehåll i sina digitala kanaler eller för analys. Vår lösning gör detta till stora delar automatiskt vilket minskar kundens arbetstid och kostnad – något vi tillsammans med våra befintliga kunder har bevisat. Jag ser mycket goda möjligheter för Hoodin att uppnå god och snabb tillväxt för att bli ett lönsamt och fortsatt innovativt bolag. Jag vill härmed passa på att önska dig välkommen som aktieägare i Hoodin!”

Noteringsemission i sammandrag

Teckningstid: 13 september – 2 oktober 2018.

Teckningskurs: 4,10 SEK.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 1 220 aktier, motsvarande 5 002 SEK.

Emissionsvolym och lägsta gräns för genomförande: Erbjudandet omfattar högst 3 050 000 aktier, motsvarande cirka 12,5 MSEK. Fastställd lägstanivå för nyemissionens genomförande är 2 075 000 aktier, motsvarande cirka 8,5 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 7 279 792 stycken.

Värdering (pre-money): Cirka 29,8 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 4,6 MSEK, motsvarande cirka 37 procent av emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Hoodin är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 22 oktober 2018 med kortnamnet HOODIN.

Aktiens ISIN-kod: SE0011415249.

Investerarträffar

I samband med nyemissionen kommer representanter från Hoodin att presentera verksamheten och framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer.

13 september 2018Kl. 17:00-21:00 Aktiekvällen i NorrköpingLouis De Geer Konsert & Kongress, Dalsgatan 16,Norrköping

Anmälan sker via Aktiespararna Norrköpings hemsida

14 september 2018Kl. 11:30-13.00 Investerarträff i Stockholm Scandic Klara,Slöjdgatan 7, Stockholm

Anmälan sker via www.sedermera.se

17 september 2018Kl. 11:30-13.00 Investerarträff i Göteborg Elite Park Avenue Hotell Kungsportsavenyen 36,Göteborg

Anmälan sker via www.sedermera.se

24 september 2018Kl. 10:30-13.00 Investerarträff i Malmö Börshuset Skeppsbron 2, Malmö

Anmälan sker via www.sedermera.se

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum, teaser och anmälningssedel finns nu tillgängligt på bolagets (www.hoodin.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlights (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med nyemissionen och efterföljande planerad notering på Spotlight.

För mer information om nyemissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Hoodin AB är ett Software-as-a-Service (SaaS)-bolag som har utvecklat en innovativ internetbaserad mjukvara, med syfte att låta företag och organisationer bevaka, hantera och skapa engagemang kring digitalt innehåll. Hoodin är unikt, dels eftersom kunder kan skapa bevakningar och hämta in alla sorters innehåll, dels eftersom att Hoodin erbjuder industrianpassade lösningar av sina produkter. Den stora fördelen med systemet är att det väsentligt minskar kundernas arbetstid och kostnad för hantering av digitalt innehåll samt ger kunderna möjlighet att bevaka och hantera innehåll som är relevant för just dem.


bottom of page