top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin ingår avtal med anrikt Medtech-företag avseende Omni Observer-tjänsten

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin”), som för närvarande genomför en nyemission inför notering på Spotlight Stock Market, meddelar idag att bolaget ingått ett avtal med det anrika svenska Medtech-bolaget Stille AB (publ) (”Stille”). Avtalet avser Hoodins Omni Observer Medtech-tjänstsom möjliggör bemötande av nya lagkrav (EU-lagstiftningen Post Market Surveillance) gällande innehållsbevakning. Värdet på avtalet följer Hoodins huvudsakliga affärsmodell och är ett löpande avtal. Stille har per detta pressmeddelandes offentliggörande implementerat tjänsten.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Det är med glädje som vi kan hälsa Stille, ett av Sveriges äldsta och mest anrika företag inom Medtech, välkomna som kund till Hoodin. Stille väljer Hoodin för effektiv innehållsbevakning i förberedelse för att göra bolaget mer effektivt avseende bemötande av nya lagkrav kring innehållsbevakning (Post Market Surveillance) samt bevakning och inhämtning av relevant marknadsinformation för affärsutveckling. Vi ser Stille som en strategiskt viktig kund för oss inom affärsområdet Monitoring & Insights, som vi nu satsar stort på.”

Om Post Market Surveillance och Hoodins Omni Observer-tjänst

Under 2019 träder en ny lag på EU-nivå (EU Medical Devices Regulation – MDR 2017/745) i kraft för Pharma- och Medtech-bolag, vilken innebär att bolag inom dessa branscher behöver ha rutiner för kontroll på vad som skrivs om deras produkter samt konkurrenters produkter och dessutom dokumentera dessa kontroller. Hoodins Omni Observer-tjänst ger kunden möjlighet att skapa bevakningar på de källor som kunden anser mest relevanta för dem. Hoodin förbereder och anpassar med förslag på unika källor för varje branschanpassad lösning. Dessa källor kan t. ex. utgöra kliniska studier, rapporter från läkemedelsverk m.m. för kunder inom Medtech-branschen. Det väsentliga är att Hoodin Omni Observer låter kunden själv avgöra vad som är relevant att bevaka.

Om Stille

Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och har utvecklat, tillverkat och marknadsfört högkvalitativa kirurgiska instrument sedan dess och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Stille är noterat på Nasdaq Stockholm First North.

För mer information om bolagets pågående nyemission och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 26 september 2018.

Om Hoodin AB

Varje dag skapas enorma mängder information på internet – till exempel nyheter, videor, evenemang och innehåll på sociala medier. Mycket av denna information är både relevant och nödvändig för företag och andra aktörer att samla in, paketera och därefter distribuera till sina intressenter för exempelvis marknadsföring och omvärldsbevakning. Problemet idag är att allt detta görs manuellt, vilket är mycket tids- och kostnadskrävande, samtidigt som det i stort sett är omöjligt att finna all relevant information.

Hoodin AB har utvecklat en unik tjänst som kan utföra hantering av digital information på internet helt automatiskt. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från ett stort antal olika källor. Därefter omarbetas och paketeras innehållet efter kundens specifika önskemål innan Hoodins tjänst slutligen även publicerar och distribuerar innehållet. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som finns tillgänglig om dem på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Malmö Stad och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.


bottom of page