top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Teckningstiden i pågående nyemission förlängs – diskussioner med strategiska investerare pågår

Updated: Jan 16, 2020


Styrelsen i Hoodin AB (”Hoodin”) har beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående nyemissionen inför notering på Spotlight Stock Market. Förlängd teckningstid pågår till och med den 16 oktober 2018. Skälet till förlängningen är att bolaget för diskussioner med strategiskt viktiga investerare med en intern ledtid som medför att beslut om eventuell investering i Hoodins aktuella nyemission ännu ej kunnat fattas. Styrelsen har därför valt att förlänga teckningstiden. Med detta följer även att planerad första dag för handel i bolagets aktie senareläggs och beräknas äga rum den 5 november 2018.

För mer information om bolagets pågående nyemission och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 2 oktober 2018.

Om Hoodin AB

Varje dag skapas enorma mängder information på internet – till exempel nyheter, videor, evenemang och innehåll på sociala medier. Mycket av denna information är både relevant och nödvändig för företag och andra aktörer att samla in, paketera och därefter distribuera till sina intressenter för exempelvis marknadsföring och omvärldsbevakning. Problemet idag är att allt detta görs manuellt, vilket är mycket tids- och kostnadskrävande, samtidigt som det i stort sett är omöjligt att finna all relevant information.

Hoodin AB har utvecklat en unik tjänst som kan utföra hantering av digital information på internet helt automatiskt. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från ett stort antal olika källor. Därefter omarbetas och paketeras innehållet efter kundens specifika önskemål innan Hoodins tjänst slutligen även publicerar och distribuerar innehållet. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som finns tillgänglig om dem på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Malmö Stad och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.


bottom of page