top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin får partner inom lokala medier

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin”) meddelar idag att Rapp AB ”Rapp” ingår partnerskap med Hoodin för att få rätten att sälja och implementera Hoodin Super Feeder samt Event Hub till lokala medier. Rapp utvecklar en plattform riktad mot lokala medier inom konceptet Min Stad. I konceptet ingår möjligheten att skapa appar för distribution av lokala nyheter och annonser. Med Hoodin Super Feeder som komponent i konceptet kan de lokala medierna automatisera bevakning av händelser inom upptagningsområdet, samt bevakning av lokala evenemang och platser via Event Hub.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Att Rapp väljer Hoodin som partner som en väsentlig del i sin satsning och sitt koncept gentemot lokala medier känns fantastiskt kul. Det är med beundran som jag ser vad de åstadkommit, både avseende konceptet och affärsmodellen, vilket gör att jag ser partnerskapet med Rapp som mycket lovande för vår affär då deras erbjudande till lokala medier måste anses som ett koncept det borde vara svårt att säga nej till. För Hoodins del kommer affärsresultatet av alla partnerskap först när partners skapar sina första affärer gentemot slutkund, och i detta fall ser jag goda möjligheter att det sker inom väldigt snar framtid”

Joakim Held, Rapp, kommenterar:

”För att skapa ett starkt koncept och framför allt ett affärserbjudande som är lätt att räkna hem för våra kunder så behöver vi kunna automatisera så mycket som möjligt avseende digitalt innehåll. Hoodins båda lösningar Super Feeder och Event Hub är utmärkta komponenter att använda sig av för vårt koncept, då de inbringar ett konstant flöde av relevant innehåll till minsta möjliga kostnad och tidskonsumtion. Vi ser fram emot ett partnerskap med många gemensamma leveranser”

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 24 januari 2019.

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras.

www.hoodin.com

VD, Hoodin marcus@hoodin.com 0761472273


bottom of page