top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Partner inleder samarbete med ett av nordens största mediehus

Updated: Jan 16, 2020


Som Hoodin AB (”Hoodin”) kunde meddela den 24:e januari så ingick man då partneravtal med Rapp avseende deras koncept ”MinStad”. Rapp har nu påbörjat ett samarbete med ett av nordens största mediehus avseende ett digitalt koncept för lokala medier. Leveransen innebär en start med pilotprojekt för 6 st lokala medier under våren 2019, där det finns en avsiktsförklaring mellan Rapp och mediehuset om att ytterligare drygt 20 lokala medier skall implementera tjänsten under året.

För varje leverans av Rapp till mediehuset kommer 2 olika licenser från Hoodin användas för att bevaka och hämta in digital innehåll i form av evenemang, samt en licens för att bevaka och hämta in artiklar som berör det lokala området.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”I normala fall ska man räkna med en ledtid på någon månad innan man kan se affärsresultat från nya partners. I detta fall gick det snabbare, vilket vi så klart är glada över. Från Hoodins sida följer vi pilotprojektet och ser fram emot att bistå med det totala behovet av ca 40 licenser som denna affär kan innefatta. Utöver Rapps första projekt där Hoodin ingår, så ser vi att den totala leverans-potentialen som finns i partnerskapet med Rapp ska kunna växa sig ännu större över tid. Det finns uppenbarligen många fler medie-koncerner som brottas med liknande utmaningar, vilket är behovet att effektivisera sin produktion.”

Läs mer om Hoodins affärsmodell i avsnittet ”Om Hoodins affärsmodell” under Om Hoodin AB.

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 1:a februari 2019.

Om Rapp och konceptet MinStad

Rapp har under något års tid utvecklat och tagit fram konceptet för MinStad. Erbjudandet är i sammanfattning en plattform för att låta medieföretag automatisera skapandet av appar, annonsering och innehåll. Läs mer på https://www.iminstad.se

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com

VD, Hoodin marcus@hoodin.com 0761472273


bottom of page