top of page
 • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB släpper bokslutskommuniké

Updated: Jan 16, 2020


Fjärde kvartalet 2018-10-01 – 2018-12-31

 • Nettoomsättning 320 (282) KSEK

 • Rörelseresultat - 1 154 (-401) KSEK

 • Resultat efter skatt -947 (-322) KSEK

 • Resultat per aktie -0,10 (-0,22) kr

 • Helåret 2018-01-01 – 2018-12-31

 • Nettoomsättning 1 048 (1 053) KSEK

 • Rörelseresultat -4 274 (-1 100) KSEK

 • Resultat efter skatt -3 388 (-889) KSEK

 • Resultat per aktie -0,36 (-0,60) kr

Vi kan med stolthet lägga 2018 års sista kvartal i samlingen av kvartal där vi lyckats väl och i stort nått det utfall och de mål som var uppsatta för perioden.

Våra primära fokus för perioden var;

 • Partners och försäljning - Utöka arbetet med att rekrytera partners inom de branscher

 • Hoodin valt att prioritera, och samtidigt vidareutveckla partnerprogrammet med en plattform för att göra arbetet för en partner så skalbart och kvalitativt som möjligt. Vi har under fjärde kvartalet 2018 initierat inledande diskussioner med flertalet nya potentiella partners, samt ingår partnerskap med några strategiskt utvalda partners.

 • Resurser - Vi har stärkt vårt team med 4 nya medarbetare;

 • Partner manager, med bakgrund från bl a Google.

 • Marketing och communications manager, med bakgrund från bl a Sigma. Därutöver två resurser inom utveckling och training/support.

 • Plattformen - Version 3.0 av Hoodin lanserades, vilket bl a innebar funktioner som gör att vi nu kan kapa både ledtid och mantid för att ta fram en ny bransch-anpassad lösning med upp till 80%. Partners och kunder med flera projekt, kan t ex lättare byta mellan olika projekt, har bättre möjligheter att rangordna hittat innehåll m.m. Vi har generellt mottagit mycket positiv feedback för denna version av plattformen.

Jag vill belysa att perioden har inneburit mer investeringar än inbringade intäkter för bolaget. Vilket är den strategi som styrelsen och ledningen valt och som vi tror på. Vi vill investera i modeller och verktyg för att ta Hoodin till marknad via partners, vi vill investera i resurser för att säkra att vi har rätt personer med oss på resan och vi vill investera i plattformen för att ge partners och användare en bra upplevelse samt, för oss, se till att skalbarhet och effektivitet kontinuerligt förbättras. Dessa investeringar är helt avgörande för att ett SaaS bolag ska lyckas på en krävande marknad. Jag ser att vi förvaltar de investeringarna mycket bra och att förutsättningarna att lyckas för Hoodin är ljusa. Fortsatt fokuserat och hårt arbete ska ta oss dit vi vill.

Marcus Emne, VD Hoodin

VD, Hoodin marcus@hoodin.com 0761472273


bottom of page