top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin lanserar inom kort tre nya branschlösningar

Updated: Jan 16, 2020


Efter goda utfall i förstudierna så väljer Hoodin att inom kort lansera tre nya branschlösningar. De tre nya branschlösningarna är riktade mot företag inom Health & Fitness, Fashion & Beauty samt Home & Garden. Samtliga av dem kommer att finnas tillgängliga för produkten Super Feeder, vilket är produkten som vänder sig till partners och kunder som är verksamma inom Content Marketing / Management.

Hoodin som plattform finns i två versioner;

  • Omni Observer för bred innehållsbevakning i syfte att analysera samt rapportera och användas som beslutsunderlag.

  • Super Feeder för innehållsbevakning i syfte att samla in och aggregera artiklar, videos m.m för återanvändning i egna digitala kanaler.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Att kontinuerligt lansera nya branschlösningar är en viktig del i vår strategi och Hoodins DNA. Med specifika branschlösningar säkerställer vi relevans från varje bevakning och ger våra partners och kunder som är verksamma inom branscherna helt nya och unika möjligheter att bevaka källor de annars måste hantera för hand. Inom kort kommer partners som t ex jobbar med e-handel inom fashion & beauty kunna bevaka sina varumärken, trender m.m på källor som de knappt visste existerade. Från modebloggar i Australien, till nischade diskussionsforum och med den styrkan hoppas vi kunna attrahera nya segment av parters inom Content Marketing / Management. Att vi numera kan genomföra förstudie och ta fram betaversioner på bara några få veckor gör inte att vi kommer lansera tre nya branschlösningar per månad, vi ska hinna med att ta hand om och sälja in varje ny lösning ordentligt också.”

Mhoja Shimba, Partner Manager på Hoodin, kommenterar:

”Vi har valt ut dessa anpassade industrier efter omsättning online och där det finns ett tydligt behov bland företagen för att effektivisera hur de inspirerar, utbildar eller underhåller sin målgrupper. Med dessa tre industrier är vi övertygade om att vi kommer kunna skapa goda förutsättningar för partners som bland annat jobbar med e-handelsföretag och content marketing.”

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare Telefon: +46 76 – 147 22 73 E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 8:e februari 2019.

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.


bottom of page