top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin inleder samarbete med Eventbrite (US).

Updated: Jan 16, 2020


Under slutet av 2018 påbörjade Hoodin en förstudie och initialt utvecklingsarbete avseende möjligheten och affärsvärdet av att koppla samman Hoodin med Eventbrite. Projektet visade på mycket goda resultat och idag lanserades tjänsten som samarbetet bygger på med konceptet Super Feeder +Events.

Hoodin Super Feeder +Events innebär att partners och slutanvändare dels kan bevaka kontextuellt innehåll så som artiklar m.m, men nu även med möjligheten att bevaka och hämta in digitalt innehåll avseende event och platser baserat på geografisk sökning samt via direktbevakning av utvalda konton på Eventbrite. I och med samarbete med Eventbrite så kan Hoodin nu erbjuda partners och kunder att bevaka och hämta in digitalt innehåll avseende ca 5 miljoner evenemang globalt.

Samarbetet innebär inte några omedelbara intäkter för Hoodin men ger möjlighet till eventuella framtida intäkter.

eventbrite ny partner till Hoodin

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Detta samarbete är ytterligare en pusselbit i vår strategi för att bli världsledande företag och tjänst avseende digital innehållsbevakning. Att kunna erbjuda partners och företag att automatisera skapande av event-kalendrar, använda innehåll om evenemang i sin content marketing och skapa feeds av event i appar är Hoodin helt unika med och vi har ett stort antal kunder som redan begärt demo och testperiod. För oss och våra partners är det ett starkt case att ta till marknad. Låt oss ta en kommun eller en branschorganisation som exempel. De spenderar i regel hundratals timmar per år för att manuellt leta efter och samla in information om evenemang. Nu står en glad robot från Hoodin redo att göra detta åt dem för en fraktion av kostanden jämfört med manuellt arbete.

Vi bedömer att marknaden som kan tillräknas behovet avseende Super Feeder +Events är en miljardmarknad och med rätt partners ska vi över tid ta en stor del av marknaden”

Om Eventbrite

Eventbrite är världens största plattform och CMS för evenemang och biljetthantering. Bolaget grundades 2006 av Kevin Heart, som tidigare varit med och grundat PayPal. Bolaget är listat på NYSE:BE. Läs mer på www.eventbrite.com

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur den 8:e februari 2019.

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.


bottom of page