top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2019

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB har publicerat delårsrapport för första kvartalet för 2019 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/rapporter

Delårsrapport Q1, januari – mars 2019

Första kvartalet 2019-01-01 – 2019-03-31

  • Nettoomsättning 350 (239) KSEK

  • Rörelseresultat -1 341 (-896) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 050 (-704) KSEK

Resultat per aktie -0,11 (-0,44) krÅrets första tre månader har visat att vår strategi avseende både plattformen och försäljning via partners ger resultat. Vi har dels ingått flertalet partneravtal av strategisk art, samt ett stort antal bearbetningar av potentiella partners som förväntas ge resultat i form av nya partneravtal under årets andra kvartal.

Våra primära fokus för perioden var;

  • Partners och försäljning – Fortsatt fokus på att ingå avtal med partners. Framför allt inom Medtech. Vi har kontinuerligt arbetat med att effektivisera hela on-boarding processen för att dels effektivisera vår egen insats under arbetet med att rekrytera partners, men även att effektivisera avseende ledtid från ingått partnerskap till att första affären med kund genomförs.

  • Resurser – Inga nyrekryteringar under perioden.

  • Plattformen – Under perioden har vi lanserat flertalet mindre nya features. Majoriteten av spenderad utvecklingstid har fokuserats mot funktioner som släpps under senvåren, vilket bl.a. är ett nytt dashboard för statistik, notifikationer samt ett mer omfattande projekt avseende AI/machine learning och smartare bevakningar.

Likt föregående kvartal så har perioden inneburit mer investeringar än intäkter för bolaget. Vi investerar i modeller och verktyg för att ta Hoodin till marknad via partners, vi investerar i resurser för att säkra att vi har rätt personer med oss på resan och vi investerar i plattformen för att ge partners och användare en bra och värdeskapande upplevelse samt, för oss, se till att skalbarhet och effektivitet kontinuerligt förbättras. Dessa investeringar är helt avgörande för att ett SaaS bolag ska lyckas på en krävande marknad. Jag ser att vi förvaltar de investeringarna mycket bra och att förutsättningarna att lyckas för Hoodin är ljusa. Som vanligt är det fortsatt fokuserat och hårt arbete ska ta oss dit vi vill.

Marcus Emne, VD Hoodin


bottom of page