Hoodin AB väljer att ej förlänga likviditetsgaranti

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB har valt att inte förlänga det avtal om likviditetsgaranti som man har haft med Sedermera Fondkommission.

Sista dag som Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant kommer vara den 7 juni, vilket innebär att första dag för handel då Hoodin inte har någon likviditetsgarant är måndagen 2019-06-10. Ingen ny likviditetsgarant har utsetts.


Contact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Aktieinformation
Finansiell kalender
Pressreleaser & nyheter
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2021