top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB väljer att ej förlänga likviditetsgaranti

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB har valt att inte förlänga det avtal om likviditetsgaranti som man har haft med Sedermera Fondkommission.

Sista dag som Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant kommer vara den 7 juni, vilket innebär att första dag för handel då Hoodin inte har någon likviditetsgarant är måndagen 2019-06-10. Ingen ny likviditetsgarant har utsetts.


bottom of page