top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Ny IR-site och hantering av nyhetsbrev

Updated: Jan 16, 2020


IR-sidorna innehåller samma information som tidigare, med de skillnaderna att nyheter presenteras på ett tydligare sätt och att prenumeranter kan prenumerera på nyheter direkt via Hoodin istället för Cision. IR-sidorna finns nu även tillgängliga på engelska vilket är ett resultat av att Hoodins verksamhet blir allt mer global och att investerare utanför Sverige visar intresse för aktien. Avseende övriga tillägg så finns även ett uttalande från scientist.com med på sidan som mottogs för sent för att uttalandet skulle kunna vara med i press releasen avseende partnerskap med Scientist.com.

Prenumeranter på nyhetsbrev via Cision kommer även att fortsättningsvis att få pressmeddelanden och nyhetsbrev via Cision. Hoodin rekommenderar alla att välja prenumeration via Hoodin istället, då Hoodin har en modernare plattform för att distribuera nyheter i olika format och mer multimedial.

Länk till ny IR-sida https://www.hoodin.com/for-investors

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 76 – 147 22 73

E-post: info@hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.


bottom of page