top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Idag inleds handeln i Hoodin AB:s aktier på Spotlight Stock Market

Updated: Jan 16, 2020


Idag, den 7 november 2018, inleds handeln i Hoodin AB:s (”Hoodin”) aktier på Spotlight Stock Market. Aktierna handlas under handelsbeteckningen HOODIN och har ISIN-kod SE0011415249.

Genomförd nyemission inför notering

Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en nyemission som tillfört bolaget cirka 8,65 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera en uppskalning och ett ökat fokus på expansion och försäljning. Detta ska dels ske genom att öka bolagets resurser och aktiviteter inom försäljning och dels att ta fram nya erbjudanden till nya branscher och geografiska marknader. Det totala antalet aktier i Hoodin uppgår till 9 389 734 stycken och aktiekapitalet till 704 230,05 SEK.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Hoodin i samband med nyemissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om bolagets nyemission och noteringen på Spotlight Stock Market, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission Telefon: +46 (0) 40-615 14 10 E-post: info@sedermera.se

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare Telefon: +46 76 – 147 22 73 E-post: info@hoodin.com

Om Hoodin AB

Varje dag skapas enorma mängder information på internet – till exempel nyheter, videor, evenemang och innehåll på sociala medier. Mycket av denna information är både relevant och nödvändig för företag och andra aktörer att samla in, paketera och därefter distribuera till sina intressenter för exempelvis marknadsföring och omvärldsbevakning. Problemet idag är att allt detta görs manuellt, vilket är mycket tids- och kostnadskrävande, samtidigt som det i stort sett är omöjligt att finna all relevant information.

Hoodin AB har utvecklat en unik tjänst som kan utföra hantering av digital information på internet helt automatiskt. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från ett stort antal olika källor. Därefter omarbetas och paketeras innehållet efter kundens specifika önskemål innan Hoodins tjänst slutligen även publicerar och distribuerar innehållet. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som finns tillgänglig om dem på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Malmö Stad och Riksbyggen. 2014 utsågs Hoodin av Red Herring till ett av de 100 mest lovande start up-bolagen i världen.


bottom of page