top of page
  • Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2019

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB har publicerat delårsrapport för andra kvartalet för 2019 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Delårsrapport Q2, april – juni 2019

Andra kvartalet 2019-04-01 – 2019-06-30

  • Nettoomsättning 581 (268) KSEK

  • Rörelseresultat -1 501 (-1 005) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 184 (-773) KSEK

  • Resultat per aktie -0,13 (-0,49) kr

VD-kommentar till perioden

Vi ser ett intressant och givande andra kvartal för 2019 med ett fortsatt fokus på att leverera enligt vår strategi avseende partners och en smart samt innovativ plattform till grund för vårt erbjudande. Under slutet av perioden påbörjades steg 2 av vår strategiska roadmap för 2019 (se illustration nedan), där vi utökar arbetet avseende partnerskap med fokus mot digitala marknadsplatser. Partnerskap med, samt närvaro på, scientist.com är ett resultat av aktiviteterna som skett under andra kvartalet.

Våra primära fokus för perioden;

Partners och försäljning – Fokus på att ingå avtal med partners samt arbete för att stimulera att partners gör avslut. Uppstart av steg 2 avseende strategisk roadmap för marknad och försäljning, där vi identifierat de digitala marknadsplatser som Hoodin skall finnas på samt ingått avtal med fem marknadsplatser. Förarbete med steg 3 där vi inlett dialog och tidiga test med två större mjukvaruföretag avseende Hoodin som kompletterande erbjudande.

Resurser – Dansk partner manager med fokus mot den danska och tyska marknaden anlitades som konsult från och med april.

Plattformen – Under perioden har arbete med version 4 av Hoodins plattform varit i fokus.

Den nya versionen kommer bl a underlätta för partners och kunder i hur de skapar bevakningar och på ett bättre sätt stimulera till köp av upgrades (fler bevakningar, fler användarkonton m.m). Version 4 är även grunden för mer avancerade AI lösningar som kommer att lanseras löpande under 2019 och därefter.

Sammanfattningsvis ser vi ett bra gensvar från marknaden och då främst Medtech. I och med att den nya regulationen för Medtechindustrin inom EU (MDR202) träder i kraft i slutet av maj 2020 så pågår just nu ett stort arbete i branschen för att hitta bästa möjliga lösning avseende Post Market Surveillance. Hoodin genomförde under andra kvartalet en undersökning som visar att ca 85% av respondenterna (Europeiska Medtechföretag) har för avsikt att under hösten 2019 införskaffa tjänster/mjukvara för att effektivisera Post Market Surveillance. Med det som ingångsläge så ser vi ljust på andra halvan av 2019 avseende försäljning.

Marcus Emne, VD Hoodin För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Emne, Verkställande direktör Tel: 0793-35 76 58, marcus@hoodin.com


bottom of page