top of page
  • Hoodin

Version 4.0 av Hoodins plattform lanseras idag!

Updated: Jan 16, 2020


Den fjärde versionen av Hoodins plattform lanseras idag. Denna nya version innehåller en hel del fantastiska nyheter och förbättringar, samt öppnar upp dörrarna för att Hoodin ska kunna lägga på ytterligare funktionalitet som bygger på AI och machine learning.

Den fjärde versionen av Hoodins plattform innebär att de båda produkterna Omni Observer (för market intelligence) samt Super Feeder (för content marketing och aggregering av digitalt innehåll) får en hel del nya funktioner. Listan kan göras lång av nya funktioner och förbättrad UX men det viktigaste är hur Hoodin tar ytterligare ett steg mot att säkerställa relevans. Till skillnad mot äldre system som t ex Meltwater, Cision med flera så bygger Hoodin på ny teknik och en grundläggande logik om att bevakning måste utgå från att först identifiera var sökning ska ske för att undvika en våg av irrelevant resultat.

Med version fyra av Hoodins plattform säkerställs dels relevansen ytterligare, samt att användare kan skapa egna grupper av bevakningar med just de källor de själva önskar använda. Bland en av de största förändringarna finns något som inte syns, än. Vilket är att version 4.0 lägger grunden för Hoodins satsningar på utökad AI och machine learning. I kommande releaser på version 4.0 kommer användare mötas av funktioner som arbetar genom att kontinuerligt föreslå förbättringar av deras bevakningsprojekt.

”De funktioner inom AI och machine learning som just nu hanteras på konceptuellt stadie kan liknas vid att kunder får en digital agent som kontinuerligt letar efter områden av information som är av väsentlig art för ett företag och kommer in med förslag om fördjupningar eller nya områden som bör bevakas. Föreställ er en hemlig agent som letar igenom allt om en konkurrent på några få sekunder, analyserar avvikelser eller likheter i förhållande till syftet med kundens bevakningar på Hoodin och återvänder till kunden med förslag på information som kan vara väsentligt på både operativ och strategisk nivå. Det finns idag ingen tjänst bland de konkurrenter vi har som är i närheten av detta, vi ska vara först, vi ska vara bäst." Marcus Emne, VD Hoodin.

bottom of page