top of page
  • Hoodin

INBLICK #6

Updated: Jan 16, 2020


I INBLICK #6 ser ni Marcus Emne (VD Hoodin) tillsammans med Jakob Adaktusson (Partner Manager Hoodin) som under en 15 minuter lång video presenterar highlights från våren och sommaren samt kommande highlights för hösten. Bland annat ges mer inblick avseende genomförda aktiviteter kring digitala marknadsplatser, plattformen samt programmet som drivs tillsammans med Qmed Consulting A/S.

Då avsnittet är ganska långt så ser ni hållpunkter och innehållsförteckning nedan;

Introduktion (0.00 - 1.05)

Sammanfattning av highlights från juni tills mitten av september (1,05 - 3,12)

Fokus kring Qmed och 1500 kunder (3,13 - 5,33)

Marcus & Jakob ger sina tankar kring höstens satsningar (5,33 - 6,42)

Sammanfattande bild av highlights för hösten (6,43 - 7,02)

Health care Go to market plan (7,03 - 7,52)

Hoodin 4.1 (7,53 - 9,39)

Marknadsstrategi level 3 (9,40 - 14,10)

Outro (14,11 - 15,05)

Har du frågor eller förslag på vad du skulle vilja se i nästa avsnitt av INBLICK? Hör av dig till Hoodin via ir@hoodin.com

bottom of page