top of page
  • Hoodin

Utökat partnerskap med Cybercom


Efter ett framgångsrikt inledande samarbete med Cybercom, där Cybercom bland annat utvecklat appar med Hoodin som central komponent för att bevaka och aggregera digital information åt kunder till Cybercom, utökas nu samarbetet i tre olika spår.

Cybercom är just nu Hoodins största partner i förhållande till antalet anställda, likväl i förhållande till antalet kunder de har. Sedan partnerskapet inledes har Cybercom utvecklat tre stycken lösningar baserat på Hoodin och nu ser de, tillsammans med Hoodin, många möjligheter kring att använda Hoodin som komponent för att leverera lösningar till både befintliga kunder, men även som ett erbjudande för att vinna nya.

Hoodin och Cybercom startar under v43 upp tre spår för utökat samarbete, vilka är;

  1. Insights & knowledge - Med Hoodin kan företag lösa problemet avseende kunskapsspridning internt på ett tids och kostnadseffektivt sätt. Många företag har helt avsaknad av en central funktion för att bevaka, hämta in och distribuera väsentlig information om marknad, teknik och konkurrens till sina anställda. Hoodin har systemet för bevakning och inhämtning. Cybercom har tekniken och kunskapen för att utveckla interna medier i system som Sharepoint m.fl.

  2. Innovation - Cybercom bedriver, både internt och tillsammans med kunder, ett stort fokus på innovation. Delar av det innovationsarbete som bedriva av Cybercom har beröringspunkter med Hoodins teknik och bolagen kommer nu tillsammans att ingå ett närmare samarbete för att hitta kommersiella synergier samt långsiktiga gemensamma ambitioner kring innovation. För att exemplifiera vad denna sorts samarbete skulle kunna genererar så kan man t ex föreställa sig ett case där en utvecklingspartner som Cybercom får till uppdrag att utveckla smarta lösningar för vitvaror. Utvecklingspartner har tekniken och kompetensen för att skapa en lösning som dels kan läsa av ett kylskåps innehåll, förstå ägarens livsstil ( ex. 2 vuxna, 3 barn varav 1 glutenallergiker och en vegetarian. Samt koll på deras veckoschema där tider för träningar och andra aktiviteter finns med). Med de ingångsvärdena skulle Hoodin kunna bevaka och hämta in förslag på recept som inte bara baseras på kylens innehåll utan också baserat på andra parametrar. Rätt information, vid rätt tillfälle med andra ord.

  3. Destinationer och rekreation - En bransch där Hoodin tidigare nått stora framgångar och där Cybercom nu avser att satsa vidare. Branschen är stor och har nyligen startat sin digitaliserings-resa. Bl a ser vi att allt fler av världens alla rekreationsdestinationer, så som vandrings och cykelleder, skidområden m.fl har ett allt större behov av att automatisera delar av underhåll och skapande av digitalt innehåll. Bara i europa finns över 5000 olika skidområden, vandings- och cykelleder. Majoriteten av dem har stora behov av att effektivisera sin digitala närvaro.

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com

Om Cybercom

Cybercom är ett innovativt IT-konsultbolag som hjälper ledande företag och organisationer att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren. Vår position är där teknik och strategisk affärsutveckling möts. Vi tänker stort. Vi testar, lär och anpassar. Allt för att våra kunder ska lyckas i den uppkopplade världen. Det är så vi skapar morgondagen idag. Vi är ett mångfaldsrikt bolag med stort åldersspann, 44 nationaliteter och uppdrag i 21 länder. Vi är kreativa, orädda och nyfikna – alltid redo att utmana status quo. Vi går från ord till handling och möjliggör förändring. Vi är #Makersoftomorrow. Cybercoms hemmamarknad är Norden och Polen, därtill erbjuder bolaget global leveranskapacitet för lokala och internationella affärer.

www.cybercom.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning

av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar. Sedan starten har Hoodin åstadkommit en god tillväxt med betalande kunder, bland annat Bonnier Growth Media, Region Skåne och Riksbyggen.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com


bottom of page