top of page
  • Hoodin

Hoodin i stor artikel på børsen.dk

Updated: Jan 16, 2020


I gårdagens nummer av børsen.dk (Danmarks motsvarighet till Dagens Industri) prydde Hoodin förstasidan i en artiklen som beskrev den fantastiska utvecklingen som bolagets aktie haft under året på Spotlight Stock Market.

Artikel om Hoodin i børsen.dk

Artikeln beskriver den fantastiska uppgången som en unik utveckling och om Hoodin som bolag och tjänst. Med artikelns hjälp har danska investerare och så väl potentilla kunder och partners fått upp ögon för Hoodin.

Utdrag ur artikeln, skriven av Andreas Sandby Lissau på børsen.dk:

"Trots den stora uppgången har aktien gått under radarn för många investerare och analytiker: "Det är en stor ökning, men jag måste erkänna att jag inte vet mycket om aktien," var svaret från Nordnets investeringsekonom, Per Hansen, när Børsen försökte hitta en aktiexpert med kunskap om Hoodin-aktien. Per Hansens kollega, Frida Bratt, som är anställd som investeringsekonom i Nordnets svenska filial, säger att Hoodin inte har fått mycket uppmärksamhet i de svenska finansiella medierna - bilden är en annan bland de privata investerarna: "Omnämnandet av aktien i det finansiella media har varit begränsade, men på aktieforum är det ett populärt debattämne."

Artikeln i sin helhet kan läsas av prenumeranter på børsen.dk och återfinnes här.


bottom of page