top of page
  • Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2019


Hoodin AB har publicerat delårsrapport för tredje kvartalet för 2019 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Delårsrapport Q2, april – juni 2019

Andra kvartalet 2019-04-01 – 2019-06-30

  • Nettoomsättning 581 (268) KSEK

  • Rörelseresultat -1 501 (-1 005) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 184 (-773) KSEK

  • Resultat per aktie -0,13 (-0,49) kr

VD-kommentar till perioden

Under årets tredje kvartal har vi levererat enligt lagd strategi och genomfört de investeringar i plattformen och processer som vi avsett att göra. Vi ser att de investeringar och satsningar vi gjort börjar ge resultat i ökade intäkter, där vi för perioden ökar med 144% jämfört med föregående år. Vi ser även att vi skapar resultat, från tidigare investeringar och satsningar avseende marknad och plattformen, som stärker oss på längre sikt med ökat antal partners under perioden samt ökad aktivitet på marknaden hos våra partners.

Under perioden har det primära fokuset legat på Medtech samt fortsatt etablering av partnerskap med företag som driver digitala marknadsplatser för SaaS. Marknaden avseende Medtech uppvisar fortsatt ett mycket stort intresse för Hoodin och vi laddar upp för

den stora anstormningen inför införandet av MDR2020 i maj nästa år genom att stärka upp med fler partners samt viss direkt marknadsföring mot Medtech-bolag. Under perioden har Hoodin ingått partnerskap med flertalet viktiga aktörer inom Medtech, där samarbetet med

Qmed Consulting visat på fina resultat i hur vi arbetar med en partner för att adressera en stor volym av slutkunder. Vår ambition är att majoriteten av de cirka 30 000 bolag inom Medtech som säljer produkter inom EU skall känna till, samt överväga att använda Hoodin

som tjänst innan den 26:e maj 2020.

Våra primära fokus för perioden;

Partners och försäljning – Fokus på att ingå avtal med partners samt arbete för att stimulera att partners gör avslut. Fortsatt förarbete med steg 3 i strategin, där vi genomför fler test med mjukvaruföretag avseende Hoodin som kompletterande erbjudande.

Resurser – Inga förändringar av organisationen under det tredje kvartalet. Under perioden har vi påbörjat rekrytering av 2 nya partner managers samt en ny utvecklare.

Plattformen – Under perioden lanserades version 4 av Hoodins plattform. Versionen har mottagits mycket väl av marknaden och varit den släppta version som gått snabbast att utveckla, inneburit flest förändringar och till högsta kvalitet i leveransen.

Vi ser en fortsatt god efterfrågan och stora möjligheter till nya etableringar på nya geografiska marknader, inom fler branscher och tillämpningsområden inom automatiserad bevakning av digitalt innehåll. Marknaden för Medtech, som vi under en längre period bearbetat, visar inga tecken på annat än att vi har fortsatt bra position. Den stora vågen av licenser och nya kunder via partners är fortsatt beräknad till att komma från årsskiftet. Med det som ingångsläge så ser vi fortsatt ljust på resterande del av 2019.

Marcus Emne, VD Hoodin För ytterligare information vänligen kontakta: Marcus Emne, Verkställande direktör Tel: 0793-35 76 58, marcus@hoodin.com


bottom of page