top of page
  • Hoodin

Hoodin och Qmed Consulting utökar till USA

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin) meddelar idag att man tillsammans med den Qmed Consulting tar ett uppdrag i samarbete med Amerikanska organisationen RAPS (Regulatory Affairs Professionals Society). Under januari och februari månad 2020 kommer ett större program mot den Nordamerikanska marknaden starta med bred lansering mot drygt 500 bolag.

Hoodin har tillsammans med sin strategiska partner Qmed Consulting sedan tidigare tagit fram ett skräddarsytt koncept riktat till företag inom Medtech i syfte att leverera tjänster och lösningar avseende behovet för Post Market Surveillance. Framtagandet av konceptet skedde i och med att Qmed consulting var i behov av ett program gentemot ca 1500 Medtech-företag som företrädelsevis är verksamma i Asien. Detta program har lanserats och fungerar väl mot marknad därav anses en utökning och ett inträde på den Nordamerikanska marknaden som ett naturligt steg.

Post Market Surveillance är en del av MDR 2020 (Medical Device Regulation 2020) och innebär att företag inom Medtech måste bedriva bevakning av information som berör deras produkter för att bibehålla rätten att sälja produkten inom EU. Liknande lagstiftning finns även för företag verksamma inom Pharma.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Behovet av en smart, effektiv och kvalitativ lösning för Post Market Surveillance inom Medtech är global. Vi har tidigare avvaktat med USA av den enkla anledningen att vi ville ha mer erfarenhet och referenser innan vi går in och tar position. Nu har vi den kvalitetsstämpeln, vi har en fantastiskt bra plattform och vi har processer på plats för att hantera volym. Dessutom är Qmed, med sin erfarenhet av Hoodin och den Nordamerikanska marknaden en förträfflig partner att göra denna resan tillsammans med. I vår satsning i USA kommer vi även under våren 2020 att rikta oss mot amerikanska bolag inom Pharma. Samarbetet med RAPS i kombination med Qmed consulting kommer ge oss en snabb väg in på den Amerikanska marknaden”

Helene Quie, VD, Qmed consulting, kommenterar:

”Efter de första framgångarna med Hoodin som partner så känns det som en fantastiskt fin möjlighet att tillsammans bryta in på den nord-amerikanska marknaden. Jag har alldeles nyligen spenderat 3 veckor i USA och ser att behovet är väl utbredd och att efterfrågan för en bra tjänst för Post Market Surveillance inom både Medtech och Pharma ör mycket stor.”

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur de 13:e november 2019.

Om RAPS (Regulatory Affairs Professionals Society)

Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS) är den största globala organisationen av och för dem som är involverade i regleringen av hälso- och sjukvårdsprodukter och relaterade produkter, inklusive medicintekniska produkter, läkemedel, biologi och näringsprodukter.

RAPS grundades 1976 och hjälpte till att etablera regleringsyrket och fortsätter att aktivt stödja yrkesmän och leda yrket som en neutral, ideell organisation utan ideella organisationer. RAPS erbjuder utbildning och yrkesutbildning, professionella standarder, publikationer, forskning, kunskapsdelning, nätverk, karriärutvecklingsmöjligheter och andra värdefulla resurser, inklusive certifiering av regleringsfrågor (RAC), den enda post-akademiska yrkesinriktningen inom regelverket. RAPS har sitt huvudkontor i Washington, DC, med kontor i Europa och Asien, och dotterbolag över hela världen. www.raps.org

Om Qmed Consulting

Qmed Consulting är en global full-service Contract Research Organization (CRO) med säte i Köpenhamn, Danmark. De tillhandahåller strategiska konsulttjänster i samband med godkännande av medicinsk utrustning samt kompetens inom klinisk angelägenhet, regulatoriska frågor, kvalitetshantering och kommersiell hälso- och sjukvård. www.qmed-consulting.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com


bottom of page