top of page
  • Hoodin

Förtydligande avseende finansiella mål och strategi för Hoodin AB

Updated: Jan 16, 2020


Fredagen den 15:e november publicerades en artikel efter att Hoodins VD, Marcus Emne, genomfört en företagspresentation vid Mangold Insights investerardag. I artikeln nämns kommentarer avseende lönsamhet och mål. Hoodin vill härmed förtydliga vad det är som gäller avseende detta.

  1. Hoodin har inte lämnat och lämnar för närvarande inga prognoser.

  2. Hoodin har en strategi, som tidigare kommunicerats, med tydlig fokus i prioriterad ordning; 1) Omsättningsrelaterad tillväxt 2) Lönsamhet

”Som tidigare kommunicerats så arbetar vi efter en modell där Hoodin bedriver växelvis tillväxt. Som första aktivitet avseende volym och marginal så säkerställer vi att vi kan ta position på varje marknad med ett erbjudande som för oss innebär goda marginaler och höga volymer. Efter att en sådan position säkerställts växlar vi över mot tillväxt och när positionen och erbjudandet på marknaden är tillräckligt stor så når vi lönsamhet. Det är en grundläggande och väl beprövad modell gällande de allra flesta företag som erbjuder online-baserad mjukvara” Marcus Emne, VD Hoodin.

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com


bottom of page