top of page
  • Hoodin

Hoodin tar unik position i UK tillsammans med ny partner

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB (”Hoodin) meddelar idag att man tecknat partneravtal med Regulatory Index (UK). Regulatory Index verkar som en sammanlänkande aktör för professionella inom Pharma och Medtech. Genom sin tekniska plattform erbjuder Regulatory Index utbildningar, nyheter, jobbannonsering samt diskussionsforum. Regulatory Index har idag hundratals medlemmar från både Contract Research Organizations (CRO´s) men även större namnkunniga bolag inom pharma och medtech, som t ex Pfizer.

Som partner till Hoodin kommer Regulatory Index erbjuda sina medlemmar möjlighet att addera Hoodin i deras vardagliga arbete kopplat till compliance och post market surveillance inom life science. Detta erbjudande kommer riktas till både slutkunder samt konsultföretag (andra partners).

En annan stor nyhet är även att Hoodin tillsammans med Regulatory Index nu skapar nischade nyhetsmedier för företag inom Medtech och Pharma. Genom dessa nischade medier, som kommer samla och återge alla relevanta nyheter för respektive bransch, ges Hoodin en direkt kanal in till tusentals företag inom Pharma och Medtech.

Marcus Emne, VD och grundare för Hoodin, kommenterar:

”Regulatory Index erbjuder sina kunder en smart och unik tjänst för professionella användare inom regulatory affairs och på ett mycket tjusigt förpackat sätt så kapitaliserar de på det föränderliga regulatoriska landskapet som råder inom hela life science. Det rimmar väldigt väl med Hoodins strategi och vi ser därför fram emot att göra affärer tillsammans och stärka vår position inom pharma och medtech. Att Regulatory Index är stora i UK är en bonus då UK som enskild marknad är mycket stor. Jag räknar med att de första kunderna via Regulatory Index kommer in i början av januari 2020 och att vi därefter kommer se ett stort tillflöde av både slutanvändare och nya partners genom detta partnerskap.”

Nicholas Wells, VD och grundare Regulatory Index, kommenterar:

”Med mer än 20 års erfarenhet inom regulatory affairs, främst från Pharma, kan jag med stor säkerhet meddela att Hoodins bevakningsfunktion kommer att underlätta en stor del av det manuella arbetet som är kopplat till post market surveillance inom medtech, samt pharma’s motsvarighet pharmacovigilance. Hoodin öppnar upp en helt ny intäktskanal för Regulatory Index, då vi både använder Hoodin för nischade nyhetsmedier samt att vi ska implementera tjänsten hos våra medlemsföretag inom medtech- och pharma.”

Detta är information som Hoodin AB är skyldigt att publicera enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen tillgängliggjordes för publicering genom ovanstående kontaktpersons agentur de 27:e november 2019.

Om Regulatory Index

Regulatory Index är till för personer inom Regulatory Services, Life Science. Skapat av personer med lång erfarenhet från Regulatory Services, Life Science. Vilket innebär att alla tjänster vi erbjuder är designade och hanterade av proffs med praktisk erfarenhet av regleringar och hur de påverkar respektive bransch och företagens verksamhet.

Vårt mål är att förena och utveckla genom att leverera en plattform för att nätverka, dela och diskutera regulativa ämnen, samtidigt som vi tillhandahåller verktygen för att främja våra medlemmars karriärer, oavsett erfarenhet eller plats. www.regulatoryindex.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com


bottom of page