top of page
  • Hoodin

Teckningsperioden för Hoodins företrädesemission inleds och Bolaget bjuder in till investerarträffar


Idag den 27 november 2019 inleds teckningsperioden för företrädesemission i Hoodin AB (”Hoodin” eller ”Bolaget”) som löper fram till den 13 december 2019. Bolaget bjuder härmed in aktieägare och intressenter till investerarträffar på Mangolds kontor i Malmö samt på Ekap AIF AB’s kontor i Göteborg.

Idag inleds teckningsperioden i Hoodins företrädesemission. Bolaget planerar att använda emissionslikviden till fortsatt expansion och utveckling av plattformen. Mer information om företrädesemissionen återfinns på Bolagets hemsida, www.hoodin.com och på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Det är möjligt att teckna units på Mangolds hemsida med BankID.

Vänligen se nedan för vidare information om respektive investerarmöte samt information om hur anmälan sker:

Mangold, Malmö

Datum: 9 december 2019 Tid: 12:00 Plats: Hamngatan 4, våning 5, Malmö Anmälan sker till: investtraff@mangold.se

Ekap AIF AB, Göteborg

Datum: 10 december 2019 Tid: 14:00 Plats: Vallgatan 27, röd dörr till höger inne på gården, Göteborg Anmälan sker till: hoodin@mangold.se

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.


bottom of page