top of page
  • Hoodin

Flaggning avseende procentuell ägarandel efter emissionen

Updated: Jan 16, 2020


I och med den nyligen avslutade nyemissionen i Hoodin AB meddelar bolaget följande förändring avseende innehav av röster och kapitalet i bolaget.

Som en effekt av emissionen och det ökande antalet aktierna har Markus Emnes innehav procentuellt, minskat, till totalt 10,76% av röster och kapitalet i bolaget.

En ej flaggad men noterbar förändring är att NCSV Sweden AB (under namnändring till Northern CapSek Ventures AB) efter emissionen ökat från 6,88% till 8,43% av rösterna och kapitalet i bolaget.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.


bottom of page