top of page

Hoodin anställer PhD inom artificiell intelligence

Updated: Jan 16, 2020


Hoodin AB meddelar idag att man förstärkt organisationen med Saiding Muadili, doktor i inom AI och Machine learning. Saiding startar sin tjänst på Hoodin AB den 7 januari 2020.

”Saiding kommer in med unik kompetens och en spännande bakgrund som matchar vår ambition att ta stora steg inom AI och Machine learning under 2020. Saidings senaste projekt innefattade bland annat analys för att förutse risk för olika autonoma sjukdomar, exempelvis Parkinson. Samma teknik är fullt applicerbar för att analysera stora textmängder och dra slutsatser som hjälper våra kunder i sitt beslutsfattande. Med denna förstärkning i teamet kommer vi snabbare gå från koncept till färdig lösning, och med det en ännu mer unik och konkurrenskraftig position på marknaden.” Marcus Emne, VD Hoodin.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta relevant information som är central för kundens verksamhet. Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget finns på www.hoodin.com.


bottom of page