top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Avslutad tjänst avseende handel via likviditetsgarantiDå Hoodins totala ägarandel samt omsättningen i aktien uppfyller och överskrider kraven om att använda sk likviditetsgaranti, så har Hoodins styrelse beslutat att avsluta det uppdrag avseende likviditetsgaranti med Mangold.Sista dag där handel via likviditetsgarantin är den 14:e april 2020.

Comments


bottom of page