top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

En av Hoodins största aktieägare genomför en interntransaktion till en helägd nystartad fond

Hoodin har informeras att en av Bolagets största aktieägare EkapAif, genom en interntransaktion, överlåtit sitt innehav i Bolaget till ett av EkapAif AB:s helägda dotterbolag Nordic Tech Fund AB. (Goldcup 100649 AB).


Innehaven i ovanstående transaktion uppgår sammanlagt till 1 225 034 st. aktier och motsvarar cirka 9,28% av Bolagets utestående kapital och röster fördelat enligt nedan:

Entrepenörskapital Ravelin AB – 348 956 st aktier. Entrepenörskapital Cordon AB – 179 654 st aktier. Entrepenörskapital Kurtin AB – 181 800 st aktier. Entrepenörskapital Barbett AB 218 624 st aktier.

Entrepenörskapital Kasematt AB 40 000 st aktier. Entrepenörskapital Brisur AB 256 000 st aktier.

Överföringen av aktieinnehaven genomfördes den 21 december 2020. Efter att Nordic Tech Fund AB avropat affären enligt avtal den 1 dec 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

Comments


bottom of page