top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Förtydligande avseende Hoodins relation till Microsoft

Hoodin AB (”Hoodin) meddelade tidigare idag att de nu påbörjat ett projekt för att under året släppa en integrerad lösning av Hoodin för Microsoft Dynamics CRM.

Ett förtydligande av relationen mellan Hoodin och Microsoft är att Microsoft inte är en beställare av utvecklingen.


Hoodin har en relation till Microsoft där Hoodin har rätten och möjligheten att utveckla, sälja och marknadsföra komponenter som kan integreras i Microsofts plattform, Dynamics CRM.Om Microsoft och Dynamics CRM

Microsoft Corporation är ett mjukvaruföretag med huvudkontor i Redmond, Washington och har ca 124 000 anställda. Företaget är i dag världens största inom mjukvara. Microsoft största produkter är operativsystemet Windows samt Microsoft Office.

Microsoft Dynamics CRM är en mjukvara för hantering av kundrelationer. Produkten fokuserar huvudsakligen på sälj-, marknadsförings- och service (helpdesk) sektorer. Microsoft Dynamics CRM har för närvarande över 40 000 kunder. https://dynamics.microsoft.com/en-us/


Om Hoodin AB

Hoodin AB har utvecklat och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins kunder får full kontroll över den information som kontinuerligs skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids- och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används. Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år. En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners, ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning och implementering av ett projekt.

www.hoodin.com

För mer information om Hoodin, vänligen kontakta:

Marcus Emne, VD och grundare

Telefon: +46 79 – 33 57 658

E-post: info@hoodin.com

Comentarios


bottom of page