top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Fem frågor till Hoodins VD Marcus Emne angående rapporten för det tredje kvartalet 2020

Hoodin och dess VD, Marcus Emne, besvarar frågor om den nyligen pressenterade kvartalsrapporten. Svaren på frågorna återges skriftligt nedan samt i den intervjufilm som finns i dennar artikel.
1) ”Omsättningen har minskat med ca 350 tkr jämfört med Q3-2019, vad beror det på?”


Svar: Jättebra fråga och det beror främst på att vi under 2019 utförde projekt åt kunder, där vi t ex utvecklade unika webbsidor eller funktioner som vi fakturerade för. För att kunna allokera utvecklingsresurser till att utveckla funktioner som är viktiga för t ex Medtech och Pharma så har vi sedan början av 2020 valt att inte leverera projekt längre. Det är alltså inte så att vi tappat licenstagare, utan skillnaden beror helt och hållet på att vi inte längre levererar projekt.


2) Ni skriver i rapporten att någon ytterligare framflyttning av MDR2020 inte kommer att ske. Hur säkra är ni på detta?”

Svar: Jag skulle säga att vi är väldigt säkra på det. När framflyttningen skede tidigare i våras så var det en stor opinion inom medtech-branschen som pushade för en framflyttning och det var stor aktivitet från EU för att hantera opinionen. Detta ser man inga spår av nu och det är snarare så att en majoritet av de företag vi är i kontakt med är i full färd med att påbörja arbetet för de anpassningar som behövs göras.


3) I rapporten nämner ni att den positiva utvecklingen som noterats under slutet av perioden inte slagit igenom på resultatet. Kan du utveckla detta?”

Svar: Det beror främst på att Hoodin har en låg månadsavgift per licens, €129 för att vara exakt. Detta innebär att det krävs ganska stora volymer av licenser för att ge avtryck i resultaträkningen och där är vi inte riktigt än. Ser man det över tid så tillför varje licens €129 per månad och då blir det i slutänden snabbt ganska så stora intäkter totalt. Sedan beror det även på att kunder inom framför allt Pharma och Medtech jobbar med ganska strikta metoder för inköp, oavsett pris. Vilket gör att många först testar, utvärdera och sedan bestämmer sig för ett datum några veckor eller till och med månader bort för att aktivera och börja använda systemet.


4) Vad innebär det pågående projektet med Hoodin version 6.0?”

Svar: För våra kunder och partners är det två saker som är av stor vikt och det är att det inte ska ta lång tid eller vara komplext att starta igång ett projekt på Hoodin. Det andra som är viktigt är att de omgående vill kunna se resultatet från de bevakningar de skapat. Med Hoodin 6.0 så kommer hela plattformen vara betydligt mer flödes-orienterad och väsentlig smartare i rekommendation av vilka källor som skall bevakas för vilket syfte. En stor fråga som vilken användare som helst ställer sig är: vilka av alla dessa tusentals källor ska jag bevaka för att få det resultat jag önskar? Hoodin 6.0 kommer lösa hela den frågan på ett väldigt smart sätt för varje användare. Som en uppföljning på den investeringen som gjordes i våras, där vi investerade i ny arkitektur för servrar, så kommer användare även få resultat från sina bevakningar betydligt snabbare.


5) Häromdagen informerade ni om att ni etablerar en enhet för försäljning inom Pharma och Medtech i UK och Irland. Varför väljer ni att etablera er just där och hur ser marknaden där ut?”


Svar: Att Hoodin nu finns lokalt och på plats i UK är väldigt kul och vi ser fram emot bra resultat från denna satsning. Det finns flera goda anledningarna till att det blev just UK/Ireland. Dels är UK är en stor lokal marknad och en internationell hub för företag inom Medtech och Pharma med drygt 600 bolag att adressera. En annan viktigt anledning är att Nicholas Wells som vi har på plats i UK är en perfekt match för Hoodin. Han har flerårigt erfarenhet från dessa branscher och ett entreprenöriellt driv som passar oss och är vad vi behöver i UK.


Comments


bottom of page