top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Fem frågor till Hoodins VD, Marcus Emne, angående rapporten för det andra kvartalet 2021Hoodin och dess VD, Marcus Emne, besvarar frågor om den nyligen pressenterade kvartalsrapporten.

Svar på fråga 1 - Det finns två anledningar och det är viktig att man är införstådd i båda. Den första är mer strukturell kring branschen och MDR. Införandet av MDR innebär att berörda företag måste anpassa sig efter regelverket från och med den 26:e maj 2021. Det betyder inte att man som medtech-företag måste ha allt på plats den 26:e maj. Det innebär att allt som lyder under MDR skall uppdateras löpande enligt MDR från och med den 26:e maj. Man skulle kunna sammanfatta det som att företag som lyder under MDR, under en period som stäcker sig från den 26:e maj och ett par år framöver, löpande kommer att uppdatera processer och verktyg som skall möta kraven enligt MDR. För vissa företag finns behovet av en lösning som Hoodin redan nu, medan andra företag kommer ha ett behov lite längre fram. Med det sagt så kan man se det som att drygt 30 000 företag med över 100 000 produkter kommer ha ett behov av Hoodins lösningar inom en 4-års period, fördelat över hela perioden.


Den andra anledningen är mer relaterad till vår affärsmodell och kundernas köp-beteende. Den 26:e maj inträffade i slutet av kvartalet och den ledtid som är inbakad gör att man inte ser så mycket i siffrorna från detta kvartalet. Varje kund har en 14-dagars testperiod och därefter behöver de förbereda sina interna processer för att planera drift av Hoodin. Men framför allt så kommer det att dröja ett tag innan intäkterna från licenser återspeglas i resultatet då månadsavgiften är relativt låg per licens. Ett SaaS företag som Hoodin bygger på långa relationer med återkommande intäkter och volym. Det målet ligger fast och det är exakt det vi arbetar mot varje dag.
Svar på fråga 2 - Vår bedömning är att alla de licenser som är inräknade i pipeline har goda möjligheter att aktiveras inom en 12-månadersperiod från det att de förs in i vår pipeline. Vi ser tendenser på att det nu börjar röra på sig, där prospekterade licenser är på väg att bli aktiva. Jag har goda förhoppningar om att vi kommer få se en ökning av detta under hösten.

Svar på fråga 3 - Det är självklart vår ambition och det kommer det att göra. Men man måste förstå att det kan variera i tid från det att en partner ingått avtal till dess att de börjar stå för lite högre volymer av licenser. Initialt jobbar vi med varje partner kring 2-3 kunder för att säkra att parnterföretaget känner sig komfortabla med att ha Hoodin som en del av sin leverans. Därefter skalar vi upp och introducerar plattformen i bredare skala internt hos partnern. Varje partner ska i snitt kunna stå för 20 licenser per år och det snittet står vi fast vid. Att det tagit längre tid för vissa partners att komma igång, och då relaterar jag till dem som vi ingått partnerskap med för mer än ett år sedan, beror enkom på att det dök upp en pandemi som satte väldigt mycket på paus.
Svar på fråga 4 - En use case template är kanske det som är mest målande för vår strategi med plattformen och vårt erbjudande. Vi vill leverera lösningar på tydliga behov istället för en bred bevaknings-plattform som t ex Meltwater. En use case template är en mall i Hoodin som är anpassad till att lösa ett specifikt bevakningsbehov som finns i en viss bransch. Den mall som vi lanserade under Q2 var avsedd att leverera på behovet kring uppdateringar och nyheter avseende standards och best practices inom kvalitet för Medtech och Pharma. Nästan alla företag inom Medtech och Pharma är certifierade enligt flertalet standards, som t ex ISO13485. Att vara ständigt uppdaterade kring uppdateringar och nya standards är helt avgörande och att kunna automatisera denna typ av informationsinhämtning är mycket tidsbesparande.
Svar på fråga 5 - Jag tycker framtiden ser oerhört intressant ut, både på kort och lång sikt. Vi har en stark pipe med massor av bra företag och dialog med väldigt intressanta potentiella partners. Avseende framtiden på lång sikt så tror jag att alla inser att behovet som Hoodin levererar lösningar på är något som kommer att växa. Viktigast under Q3, som förvisso innehåller en period av semester, är att vi fortsätter att bygga på vår pipeline, att konvertera leads från vår pipeline och fortsätta med vår ambition att kontinuerligt vässa vårt erbjudande och göra oss själva bättre och bättre varje dag.


För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

Comments


bottom of page