top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Fem frågor till Hoodins VD, Marcus Emne, om den nyligen presenterade bokslutskommunikén

Hoodin och dess VD, Marcus Emne, besvarar frågor om den nyligen presenterade bokslutskommunikén. Svaren på frågorna återges skriftligt nedan samt i den intervjufilm som finns i denna nyhetsartikel.
”Trots att omsättningen har minskat under 2020 är det mycket positiva ordalag i VD-ordet i bokslutskommunikén där du pratar om att fjärde kvartalet är dubbelt så bra som tredje kvartalet. Kan du utveckla detta?” (0.00)


Svar - Det var ett dubbelt så bra kvartal i flera avseenden, men främst avser vi fördubblingen kring vad vi åstadkom inom sälj och marknad. Under det sista kvartalet så var antalet genomförda aktiviteter i vår sälj-pipe fördubblade i de flesta steg. Från antalet genomförda demos till nya dialoger med partners. Sedan åstadkom vi mycket bra inom utveckling av plattformen också, och en superspännande release stundar!”Du nämner Corona-pandemin. Hur har den påverkat Hoodin?” (1.43)


Svar - Den stora effekten var att MDR (Medical Device Regulation) 2020 sköts fram ett år. Det har inneburit att vi har kunnat fortsätta bearbeta marknaden, då behovet kvarstått, men där efterfrågan av naturliga skäl minskade i och med företagen fick ytterligare ett på på sig att anpassa verksamheten efter de nya regelverken.”Under januari har ni informerat om att ni brutit ny mark genom att skriva avtal med partners i såväl Afrika, USA och Sydamerika. Hur påverkar detta verksamheten och vad drar ni för slutsatser av det visade intresset därifrån” (3.02)


Svar - Nu börjar marknaden, vilket är både partners och slutkunder, att vakna till liv. Jag är övertygad om att det vi sett under januari är den trend som vi kommer se resten av året. Där fler och fler aktörer är redo att agera, investera och fatta beslut.”Det verkar onekligen som att det händer en hel del på Hoodin för tillfället. Ovanpå att det fyller på med nya partners och att Medical Device Regulation träder i kraft i maj så har ni teckningsoptioner där utnyttjandeperioden pågår. Hur fungerar dessa?” (4.28)


Svar - Som innehavare av en teckningsoption (Hoodin TO1) så har man rätten att köpa en aktie till priset 6 kronor och 50 öre. Dessa optioner kan man omvandla till aktier och det gör man senast den 17/2. Som innehavare av en option så ska man även tänka på att det kapital man köper aktier för är kapital som går in som en tillväxtinjektion i Hoodin. Med de pengar som bolaget tar in via TO 1 så ska vi satsa ännu hårdare på fler branschlösningar, mer resurser inom marknad och sälj för att få en brantare tillväxtkurva.”Då kommer den naturliga följdfrågan:

Varför ska man utnyttja sina optioner och vad ska ni använda pengarna ni får in till?”


Svar - Nu svarade jag delvis på den frågan innan. Men främst är det pengar som ska användast till att ta tillvara på alla de möjligheter vi ser. Där fler branscher har behov av automatiserad bevakning av digitalt innehåll och där vi kan knyta till oss fler intressanta partners som hjälper oss att vinna dess marknader.


コメント


bottom of page