top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB meddelar flaggningsmeddelande avseende Öyvind Vågen

Hoodin AB meddelar härmed att Öyvind Vågen passerat gränsvärden för flaggning till följd av flera köp under 2022.


Vid årets ingång hade Öyvind Vågen 507 733 aktier motsvarande 3,82 % av samtliga aktier och röster i Hoodin AB. Efter transaktionerna har han 892 246 aktier motsvarande 6,71 % av samtliga aktier och röster i Hoodin AB.


För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

Comments


bottom of page