top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB meddelar flaggningsmeddelande avseende Northern CapSek Venture AB och Nordic Tech Fund AB

Hoodin AB meddelar härmed att Northern CapSek Venture AB passerat gränsvärden för flaggning till följd av att Northern CapSek Venture AB förvärvat Nordic Tech Fund ABs innehav i Hoodin AB.

Före transaktionen hade CapSek 1 107 545 aktier i Hoodin.

Efter transaktionen har ytterligare 1 225 034 aktier tillkommit vilket gör att CapSek därefter innehar sammanlagt 2 332 579 aktier.


CapSek förvärvar hela Nordic Tech Fund AB:s portfölj och samtliga dess innehav.

Det gör att CapSek nu innehar 17,5 % av det totala kapitalet och tillika röster i Hoodin.


Före transaktionen hade Nordic Tech Fund AB 1 225 034 aktier = 9,21% av kapital och röster.

Efter transaktionen har Nordic Tech Fund AB 0 aktier = 0 % av kapital och röster.För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

Comments


bottom of page