top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020
Årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv


För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

bottom of page