top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022


Årsredovisningen finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information


För mer information vänligen kontakta:
Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com

bottom of page