Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2020

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för andra kvartalet för 2020 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Andra kvartalet, 2020-04-01 2020-06-30

  • Nettoomsättning 192 (581) KSEK

  • Rörelseresultat -1 999 (-1 501) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 588 (-1 184) KSEK

  • Resultat per aktie före utspädning* -0,12 (-0,13) SEK

  • Resultat per aktie efter utspädning* -0,12 (-) SEKContact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Aktieinformation
Finansiell kalender
Pressreleaser & nyheter
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2021