top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022


Hoodin AB har publicerat delårsrapport för andra kvartalet för 2022 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-informationVD har ordet

2022 års andra kvartal sammanfattar jag som det förlösande kvartalet där de sista men också de viktigaste pusselbitarna kommit på plats rörande Medtech-marknaden. De pusselbitar som avses är framför allt praxis på marknaden kring hur företag skall bedriva Post Market Surveillance och vad som ska ingå i den process och rapport som en stor del av alla företag inom Medtech skall ta fram löpande för att följa gällande regelverk (Medical Device Regulation).


Att det finns en praxis och mer tydliga guidelines innebär att det är först nu, under 2022 års andra kvartal, som det blivit rimligt för företag inom Medtech att bedriva Post Market Surveillance i den utsträckning som regelverket förespråkar. Skillnaden mellan regelverkets beskrivning och den praxis och de guidelines som nu tagits fram av EU är att regelverket endast föreskriver kraven på en allmän och hög nivå. Praxis och guidelines beskriver hur och vad på en betydligt mer detaljerad nivå.


En pusselbit som är av västenlig art är även vår lansering av Data Feeds. Denna funktion innebär att företag inom Medtech kan skapa en bevakning på data rörande “adverse events”, vilket är rapporterade fel eller skador som inträffat vid användning av deras produkt. Data Feeds skapar en numerisk rapport och blir därmed mer lämplig för analys avseende trender m.m.


Innebörden av att dessa pusselbitar fallit på plats är onekligen mycket positiv. Företag inom Medtech har under kvartalet varit betydligt mer angelägna om att söka effektiva lösningar och vi noterar att både företag som vi tidigare varit i kontakt med och nya potentiella kunder vill återuppta dialogen.


Vi har även noterat högre aktivitet från våra partners, vilket i sin tur även det beror på att praxis och guidelines och därmed efterfrågan av bevakningstjänster ökar. Ett mycket bra exempel på en ny och mycket aktiv partner är Finska Fineltec, som byggt upp en tjänst där Hoodin utgör en väsentlig del i leveransen (https://fineltec.fi/services/medical-device- business-solutions/post-market-surveillance/).


Under det andra kvartalet har vi, genom att genomföra ytterligare justeringar av plattformen samt idogt arbete med att bearbeta kunder och potentiella partners, nått en ännu starkare position.


Vår pipeline har under perioden ökat marginellt, något som är helt enligt plan. Hoodin har under 2021 och 2022 upparbetat en så pass stor “pool” av intressenter att vi framöver bör lägga mest fokus och kraft på att omvandla dessa till betalande licenstagare.


Våra fokusområden under perioden:

Partners och försäljning – Försäljning och intäkter fortsätter att vara våra primära fokusområden och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering samt ingått partnerskap med nya företag.

Plattformen – Under det andra kvartalet har flertalet utvecklingsprojekt både slutförts och påbörjats. Vi har under kvartalet främst genomfört justeringar för att leverera mot praxis kring MDR och IVDR.

Med fortsatt positiva rörelser under det andra kvartalet, så ser vi fortsatt fram emot fortsättningen av 2022 som året då licensförsäljningen kommer i gång på allvar.

Marcus Emne, VD Hoodin
Andra kvartalet, 2022-04-01 – 2022-06-30

  • Nettoomsättning 222 (578) KSEK

  • Rörelseresultat -1 914 (-1 952) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 914 (-1 550) KSEK

  • Resultat per aktie -0,14 (-0,12) SEK

Första halvåret, 2022-01-01 – 2022-06-30

  • Nettoomsättning 405 (783) KSEK

  • Rörelseresultat -3 750 (-4 163) KSEK

  • Resultat efter skatt -3 750 (-3 306) KSEK

  • Resultat per aktie -0,28 (-0,25) SEK

Comments


bottom of page