Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för tredje kvartalet för 2019 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Första kvartalet, 2020-01-01 – 2020-03-31

  • Nettoomsättning 247 (350) KSEK

  • Rörelseresultat -2 388 (-1 341) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 899 (-1 050) KSEK

  • Resultat per aktie före utspädning* -0,14 (-0,11) SEK

  • Resultat per aktie efter utspädning* -0,14 (-) SEK


Contact

Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Support
Hoodin
För investerare
Aktieinformation
Finansiell kalender
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon
Pressreleaser & nyheter

©2020