Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2020

Updated: Aug 26, 2020

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för först kvartalet för 2020 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information?lang=sv

Första kvartalet, 2020-01-01 – 2020-03-31

  • Nettoomsättning 247 (350) KSEK

  • Rörelseresultat -2 388 (-1 341) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 899 (-1 050) KSEK

  • Resultat per aktie före utspädning* -0,14 (-0,11) SEK

  • Resultat per aktie efter utspädning* -0,14 (-) SEK


Contact

Support
Hoodin
För investerare
Hoodin AB
Humlegatan 4
211 27 Malmö
SWEDEN
info@hoodin.com
Aktieinformation
Finansiell kalender
Pressreleaser & nyheter
  • Facebook
  • Gray Edin Ikon

©2021