top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2021

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för först kvartalet för 2021 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information

VD har ordet

Under hela det första kvartalet har vårt stora fokus varit att nå ut till och vinna så många partners och kunder som möjligt inom Pharma och framför allt Medtech. Med införandet av MDR (Medical Device Regulation) i maj 2021, är det av yttersta vikt för Hoodin att etablera oss som ett starkt varumärke och en tjänst som branschen känner till och förstår värdet av. "Vår pipeline av licenser och kunder växte med över 200%"

Med tanke på de förutsättningar som uppkommit av pandemin, har vi lyckats väl under kvartalet och vi har, trots dessa, växt vår pipeline av licenser och kunder med över 200%. Vi har nu en total pipeline om 339 licenser som kunder eller partners har för avsikt att aktivera under de kommande 12 månaderna. Detta resultat från det första kvartalet ger oss ett bra slagläge inför resterande del av året där vi nu kommer fokusera på att inbringa fler kunder och partners som får uppleva alla fördelar och värdet med Hoodin.

Vi fortsätter att följa vår marknadsstrategi och har inte gjort några större justeringar under kvartalet. Den bygger fortsatt på att samarbeta med partners och via dem nå ut till användare inom deras egen organisation såväl som till deras kunder. Vad det gäller vår strategi för själva erbjudandet och plattformen så står vi fast vid att Hoodin skall vara den mest efterfrågade mjukvaran (SaaS) för branschspecifik omvärldsbevakning. Hoodin ska lösa de mest kostsamma problemen, inom de branscher vi satsar på, vad det gäller kundernas kostnader för att bevaka och hämta in väsentligt digitalt innehåll.

"Mycket positivt mottagande av nya versionen av Hoodin" Med den nya versionen av Hoodin som lanserades i mars så bevisar vi att vår produktstrategi stämmer väl överens med marknadens behov. Mottagandet av den nya versionen har varit mycket positivt och Hoodin har fått allt mer uppmärksamhet på marknaden inom framförallt branscherna Medtech och Pharma. Dock är det, precis som under tidigare kvartal, aningen för tidigt för att ovan beskrivna framgångar även skall återspelas i resultaträkningen. Det kommer att visa sig successivt under detta år och tiden därefter.

Våra fokusområden under perioden:

Partners och försäljning – Försäljning och intäkter är fortfarande våra primära fokusområden och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering.

Plattformen – Lanseringen av en helt ny version av Hoodin har inneburit stora framgångar i hur vi säljer, hur användare uppfattar plattformen samt ökad effektivitet i hur snabbt resultat nås. Nedlagd tid avseende utveckling har ägnats åt färdigställande av plattformen inför lanseringen samt att vi konceptualiserat de kommande funktionerna vars utveckling påbörjas under andra kvartalet.

Den positiva trenden på marknaden fortsätter och det är framför allt Medtech-marknaden som nu börjar mogna för att fatta beslut kring att göra val för lösningar avseende Post Market Surveillance. Då Hoodin sänker våra kunders kostnader för informationsbevakning med upp till 90 procent, anser vi oss ha fortsatt goda förutsättningar att vinna både nya partners och slutkunder.

Marcus Emne, VD HoodinFörsta kvartalet, 2021-01-01 – 2021-03-31

  • Nettoomsättning 205 (247) KSEK

  • Rörelseresultat -2 212 (-2 388) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 756 (-1 899) KSEK

  • Resultat per aktie -0,13 (-0,14) SEK


Comments


bottom of page