top of page
 • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för första kvartalet 2024
VD har ordet

En spännande tid präglad av innovation och tillväxt

Vår resa in i 2024 har präglats av en stark framåtrörelse och en tydlig vision om framtiden. Vi på Hoodin har inlett arbetet med en revolutionerande ny version av vår plattform, driven av kraften i AI och vår unika data- och informationstillgång inom life science. Denna nya version kommer att bana väg för en betydande förbättring av vår förmåga att lösa komplexa problem inom regulatoriska frågor.


AI lyfter Hoodin till nya höjder

Vi ser en enorm potential i AI:s förmåga att transformera hur vi hanterar regulatoriska frågor inom life science. Genom att integrera AI i den nya versionen av Hoodin kommer vi att kunna erbjuda en oöverträffad effektivitet och precision i hanteringen av komplexa data och regelverk.


Detta innebär att vi kan erbjuda våra kunder:

 • Förbättrad riskhantering: Genom proaktiv identifiering och analys av potentiella risker kan vi hjälpa våra kunder att undvika kostsamma förseningar och problem.

 • Optimerad regelefterlevnad: Vi kan automatisera och effektivisera processer för regelefterlevnad, vilket frigör tid och resurser för våra kunder att fokusera på innovation och tillväxt.

 • Förbättrad spårbarhet och transparens: Vi ger våra kunder en oöverträffad överblick över all regulatorisk data och information, vilket ger dem fullständig kontroll och transparens.

Marknaden vaknar till MDR:s utmaningar

Vi ser tydliga tecken på att marknaden börjar vakna till inför de utmaningar som den kommande utgången av den så kallade "grace perioden" för MDR medför. Företag inser nu behovet av att ta itu med lösningar för post market surveillance (PMS) och Hoodin är väl positionerat för att möta detta behov. Som ett resultat av detta har bolaget inlett flertalet positiva dialoger med både slutkunder och samarbetspartners.

Vår unika kombination av AI, data och expertis inom life science gör oss till den perfekta partnern för företag som vill:

 • Etablera effektiva PMS-processer: Vi kan hjälpa dem att designa, implementera och hantera robusta PMS-system som garanterar efterlevnad av MDR.

 • Minska risker och kostnader: Vi kan identifiera och hantera potentiella problem tidigt, vilket sparar både tid och pengar.

 • Få en konkurrensfördel: Vi kan ge dem verktygen och insikterna de behöver för att ligga steget före i den ständigt föränderliga regulatoriska miljön. Samarbete med QMS-leverantörer för en helhetslösning Vi har noterat ett ökat intresse från företag som erbjuder kvalitetssystem (QMS, quality management system) för samarbete med Hoodin. Vi ser detta som en positiv utveckling och välkomnar möjligheten att samarbeta med QMS-leverantörer för att erbjuda våra kunder en komplett lösning för hantering av regulatoriska frågor. Genom att kombinera Hoodins AI-drivna plattform med robusta QMS-system kan vi erbjuda kunderna en oöverträffad nivå av effektivitet, precision och transparens. Händelser under Q1 2024 Under det första kvartalet 2024 har Hoodin fokuserat på att: Vi är övertygade om att Hoodin är väl positionerat för en stark tillväxt och framgång under de kommande åren. Med vår innovativa teknik, unika data och expertis inom life science är vi redo att hjälpa våra kunder att navigera den komplexa regulatoriska miljön och nå nya framgångar. Vi ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans med er. Tack för ert fortsatta stöd och förtroende! Marcus Emne VD, Hoodin Första kvartalet, 2024-01-01 – 2024-03-31

 • Förbättra den AI-drivna plattformen: Fortsatt utveckling av den nya AI-drivna plattformen för att förbättra dess förmåga att hantera komplexa data och regelverk.

 • Förbereda lanseringen av den nya plattformen: Förberedande aktiviteter för lanseringen av den nya AI-drivna plattformen under de kommande månaderna.

 • Stärka kundsamarbetet: Utökade samarbeten med befintliga kunder och etablering av nya kundrelationer.

 • Delta i branschmässor: Deltagande i relevanta branschmässor för att öka synligheten och marknadsföra Hoodins lösningar.

Comments


bottom of page