top of page
  • Writer's pictureTeam Hoodin

Hoodin AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2021

Hoodin AB har publicerat delårsrapport för tredje kvartalet för 2021 på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten finns tillgänglig på följande länk där den kan laddas ner och skrivas ut: https://www.hoodin.com/financial-information
VD har ordet Årets tredje kvartal kan summeras som ett kvartal där takten och volymen på det mesta fortsatt i god fart. Vi har fortsatt att bygga vår pipeline och ökat antalet partners i högre takt än tidigare kvartal och marknaden har gett oss mycket positiv feedback om värdet av att använda Hoodin.

Efter sommaren har vi noterat en märkbar ökning av intresset för Hoodin från framför allt företag inom Medtech. Här lägger företag nu i allt större utsträckning planer för att implementera processer och verktyg för att mer effektivt kunna följa regelverket MDR (Medical Device Regulation) på ett så effektivt sätt som möjligt. Införandet av MDR innebär att företag inom Medtech måste göra denna bevakning för att kunna förnya eller ansöka om s.k. CE-märkning för sina produkter. Marknadens efterfrågan styrs därmed inte helt av regelverkets införande utan också av när i tiden CE-märkningen går ut eller behöver anskaffas. Vi bedömer den potentiella marknaden till ca 30 000 företag och tusentals företag kommer därmed sannolikt ha detta behov relativt omgående. Användande av Hoodin ger bevisat upp till 90% mer tidseffektivitet och cirka 40% högre kvalitet jämfört med manuell bevakning för Medtech-företag.

Pipeline av potentiella licenser ökade med ca 30% (269 licenser) under det tredje kvartalet

I likhet med det andra kvartalet har vi under perioden ökat vår pipeline av potentiella licensförsäljningar i god takt. Detta trots två sommarmånader där det alltid är något trögare på marknaden. Vi landar på en ökning jämfört med andra kvartalet på ca 30%. Efter det tredje kvartalet kan vi summera en total pipeline om 1 203 licenser där slutkunder eller partners har uttalat en avsikt om att aktivera sin licens någon gång under de kommande 12 månaderna.

Kortade ledtider

Vi bedömer fortsatt att ledtiden från test till aktivering kommer att minska i och med att fler och fler företag inom Medtech och Pharma närmar sig en situation där manuell bevakning inte längre är ett realistiskt tillvägagångssätt och att deras behov i relation till förnyad CE- märkning och regelverket MDR aktualiseras för allt fler företag. Våra fokusområden under perioden: Partners och försäljning – Försäljning och intäkter fortsätter att vara våra primära fokusområden och vår strategi är att bygga upp ett stort nätverk av partners. För perioden har detta fokus inneburit att vi identifierat nya partners och med dem påbörjat en gemensam utvärdering samt ingått partnerskap med fyra nya företag. Vi har under kvartalet lagt mer fokus på att bearbeta en större del av vår pipeline för att konvertera dem till aktiva och betalande kunder. Plattformen – Under det tredje kvartalet har flertalet utvecklingsprojekt påbörjats samt att vi under perioden lanserat en uppdaterad version av lösningen för Tourism. De projekt som påbörjades kommer under det tredje kvartalet innebär ytterligare förbättringar av våra lösningar ämnade för hela plattformen och vårt erbjudande. Med många positiva signaler och ett framgångsrikt arbete under det tredje kvartalet så ser vi fram emot ett mycket intressant avslut på året. Marcus Emne, VD Hoodin Tredje kvartalet, 2021-07-01 – 2021-09-30

  • Nettoomsättning 210 (196) KSEK

  • Rörelseresultat -1 889 (-1 747) KSEK

  • Resultat efter skatt -1 500 (-1 387) KSEK

  • Resultat per aktie -0,11 (-0,11) SEK

Nio månader, 2021-01-01 – 2021-09-30

  • Nettoomsättning 993 (635) KSEK

  • Rörelseresultat -6 052 (-6 134) KSEK

  • Resultat efter skatt -4 806 (-4 874) KSEK

  • Resultat per aktie -0,36 (-0,37) SEK

​​​​​​​

För mer information vänligen kontakta: Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ) Tfn: +46 79-335 76 58 E-post: marcus@hoodin.com Hemsida: www.hoodin.comComments


bottom of page